Varken NATO, förbjudande av politiska partier eller grundlagsändringar är tillräckligt för att säkerställa folkligt stöd. Om inte det är viktigt nog för en folkomröstning, vad är?

Vi har haft ett par händelserika år bakom oss som har påverkat vårt samhälle. Krig, konflikter, räntor, lågkonjunktur och pandemi har begränsat och ändrat vårt levnadssätt men inget av det har varit intressant för våra folkvalda att fråga först och sedan leverera efter folkviljan.

Politikerna valde att hålla äldreboendena öppna för fri smittspridning under coronapandemin och inga nedstängningar (lockdowns) men en begränsad rörelsefrihet. Men trots förändrade tider blommade ekonomin och vi nådde nya höjder tills Ryssland gick in i Ukraina och EU påverkades starkt. I Sverige gjorde Socialdemokraterna och försvarsministern en kovändning från löfte till att aldrig gå med i NATO till att åka stridsvagn med oppositionen och ändra våra grundlagar efter Turkiets pipa. Efter grundlagsändringen som starkt kritiserades av Sveriges Advokatsamfund kan idag regeringen förbjuda politiska partier genom att omdefiniera vad som klassas som ”terrorism”.

Erdoğan anser att dockan som hängdes i Stockholm var en terrorhandling av vänsteraktivister, ska vi förbjuda Vänsterpartiet nu?

Socialdemokraterna påbörjade och Moderaterna avslutade grundlagsändringen som ger regeringen makten att förbjuda terroristorganisationer. Nu kan man genom enkel majoritet välja vilka parametrar som ska användas för att terroriststämpla organisationer och beröva dom föreningsfriheten med rätten att ställa upp i allmänna val som en av konsekvenserna. Man blir nyfiken på vilka parametrar regeringen kommer sätta upp under mandatperioden och vilka organisationer som kommer att försvinna både på kort sikt och lång sikt.

Den grundläggande definitionen på terrorism (som ännu inte är definierad av FN pga konflikter) är enligt MSB:

”en gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att:

  • injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
  • tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
  • destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.”

Är det inte uppenbart att Rojavakommittéerna, som i videon nedan vill se Erdoğan mördas som Mussolini om han inte avgår, utövar en terror handling enligt MSB?

Om inte denna handling är terrorism, vilka handlingar anser regeringen är?
Men den större frågan är om regeringen definierar handlingen som terrorism, vilka organisationer ska förbjudas och hur ska det kontrolleras?
Rojavakommittéerna är Sveriges PKK/YPG och har starka kopplingar till Vänsterpartiet, speciellt efter ha sett PKK-flaggor viftas av styrelsemedlemmar hos Vänsterpartiet under Almedalen. Med andra ord inte enskilda medlemmar, utan Vänsterpartiets högsta ledning, partistyrelsen har starka kopplingar till gruppen. Är det ett skäl för regeringen att förbjuda Vänsterpartiet?

Bild inläst från Aftonbladet

Oavsett riskerar vi att hamna i ett läge där regeringen får möjlighet att bestämma vilka som ska ha rätt att ställa upp i allmänna val, inte folket. Vi riskerar att glida ifrån ännu mer från demokratiskt beslutsfattande när grundlagsändringar sker utan att någon ens har fått information om det.

Historiskt sett har vi fått vara med och påverka politiken via folkomröstningar i ekonomiska, sociala och trafikfrågor. Ska vi köra på höger eller vänster sida? Ska vi förbjuda alkohol, avveckla kärnkraft, gå med i EU och använda Euro som valuta?

Men när 2% av BNP ska tvingas gå till försvaret är folkets röst inte intressant, inte ens när frågan är högaktuellt intill ett riksdagsval. Inte heller är det intressant att på nytt folkomrösta om Euron. Sverige måste förr eller senare gå med oavsett. Nu har kronan nått nya botten nivåer och med lågkonjunkturen biter sig allt starkare med högre räntor som käftsmäll har svenskarna största ekonomiska kollapsen i Europa.

https://sverigesradio.se/avsnitt/varfor-ar-den-svenska-kronan-sa-svag–2

“Classically the Swedish kroner (crown) is, and I’m an old foreign exchange trader, something I would short if I’m short global growth, and in particularly if I’m short European growth,” said Steen Jakobsen, chief economist at Saxo Bank.

Källa https://news.yahoo.com

Kommer vi hålla en ny folkomröstning om Euron eller vad krävs av regeringen för att fråga folket först?

Kommer Nato eller nya grundlagsändringar vara anledning för folkomröstning eller vad krävs, regeringen?

Folkets röst borde vara det enda som räknas i en demokrati. Det är dags att sluta killgissa och utföra faktiska folkomröstningar.

Jesper Ek

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!