Sjukvården måste komma närmare invånarna i alla regionens åtta kommuner. Det kan vara ett sätt att lösa de stora problem som finns på Akademiska sjukhuset. Det tycker det nya regionpartiet “Lokala partier i Uppsala län”.

För många är regionvalet det svåraste valet i höst. Många vet inte vad regionerna beslutar om och ännu mindre vilka deras regionpolitiker är. Det visar en granskning som SVT:s Uppdrag Granskning har gjort. Det är en allvarlig signal eftersom regionen faktiskt styr över både sjukvård och kollektivtrafik som direkt påverkar vardagen för de som bor i Uppsala län.

Regionen behöver kraftigt förbättra dialogen med de medborgare som berörs av besluten som tas

Regionen behöver kraftigt förbättra dialogen med de medborgare som berörs av besluten som tas. Medborgarna måste alltid få säga sin mening innan viktiga beslut, inte bara informeras efteråt. Deras åsikter borde vara en del av beslutsunderlaget i viktiga beslut.

Lokala partier i Uppsala län finns inte på höger-vänsterskalan inom politiken utan fokuserar intresserade på sakfrågor som kan förbättra tillvaron för oss som bor inom regionen. vi styrs från de lokala partierna ute i länets kommuner, och inte av en partistyrelse som sitter i Stockholm.

Vi tycker precis som väljarna att sjukvården är den allra viktigaste frågan i valet. Nästan varje vecka kommer nya larmrapporter om hur illa ställt det är på Akademiska sjukhuset akutmottagning och andra delar av sjukhuset. Nya läkare väljer hellre att jobba på andra sjukhus och bristen på sjukvårdsplatser och vårdplatser är konstant. Det måste vi ändra på!

Efter som de befintliga partierna inte klarat av få ordning på Akademiska sjukhuset under många år behövs det nytt blod i regionpolitiken

För att skapa en tryggare och tillgängligare vård för alla och avlasta Akademiska sjukhuset, vill vi snarast möjligt utveckla närvården i hela regionen.

Det handlar bland annat om att bygga upp närakuter ute i länder och på det sätt tillföra ny kompetens utöver den som vårdcentralerna har idag. I väntan på att nya vårdcentraler t ex i Bålsta och närvårdcentra i Tierp, Östhammar och Knivsta blir klara vill vi satsa mer på mobila vårdteam med läkare och sjuksköterskor som kommer hem till patienter som bor långt från sjukhusen.

Vi vill utveckla infrastrukturen i hela länet för att underlätta regionalt resande och pendling. Vi behöver satsa pengar på ökad säkerhet på eftersatta vägar t ex väg 288 mellan Gimo och Börstil och väg 55 från Enköping och Strängnäs, bygga nya järnvägsstationer i Alsike, Bålsta västra och i Vittinge, utbyggda pendlarparkeringar och fler cykelvägar.

Den senaste tidens pendelkaos visar att behovet av fler järnvägsspår är akut. Ett Avtal mellan regionen, Uppsala och Knivsta kommuner och staten finns om nya spår till länsgränsen till Stockholm, men det statliga Trafikverket vill skjuta bygget långt in i framtiden och riksdagspolitikerna verkar måttligt engagerade. Vårt parti behöver inte lyssna på direktiv från partiledningen i Stockholm utan kan med full kraft driva på för byggstart. Det gäller inte bara infrastrukturen utan regionen är också ägare till Mälartåg där det uppenbart behöver ställas högre krav på tågbolagen från politiken.

I regionvalet den 11 september finns det ett alltså ett nytt parti att rösta på, Lokala partier i Uppsala län, som står på din sida för att lösa sakfrågorna.

Partier är bildat i samverkan mellan sex av de lokala partier som finns i de åtta kommunerna som ingår i region Uppsala, men kommer att ha kandidater från alla kommunerna på listorna till regionvalet.


De lokala frågorna i kommunerna går allt mera in i de frågor som regionen hanterar och därför har vi tagit steget att bilda ett gemensamt regionparti. Kort sammanfattat fokuserar vi på :

  • Nära vård i alla kommuner
  • Tryggare och pålitligare lokaltrafik för alla
  • Utökad närdemokrati – bättre medborgardialog

För Lokala partier i Uppsala län


Anneli Löfling, Uppsala, ordförande
Lennart Lundberg, Knivsta, vice ordförande
Owe Fröjd, Håbo
Tuija Rönnback, Enköping
Mona Hansson, Älvkarleby
Lars O Holmgren, Östhammar
Mio Tastas Viktorsson, Tierp


Skicka din debatt-artikel till oss!

redaktion@dagensdemokrati.se

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!