Sedan 2010-talet har kryptovalutor, alltså valutor skapade av individer och utan stöd en regering, blivit allt vanligare som en ny form av valuta med flera fördelar jämfört med äldre statliga pengar. Allt fler människor använder olika kryptovalutor för olika...
Ett vanligt problem med tolkningar av begreppen demokrati och politik är att demokrati förminskas till val och representation genom folkvalda parlament medan politik främst ses som debatter och förhandlingar mellan politiska partier. Demokrati som metod för mellanmänskliga beslut och...
Varken NATO, förbjudande av politiska partier eller grundlagsändringar är tillräckligt för att säkerställa folkligt stöd. Om inte det är viktigt nog för en folkomröstning, vad är? Vi har haft ett par händelserika år bakom oss som har påverkat vårt samhälle....
Politiker går emot folkviljan vilket försvagar demokratin och att ett nytt politiskt system behövs för att bättre spegla folkviljan. Förslaget är att övergå till en e-demokrati med ett flytande demokratiskt styrelseskick, skriver Jesper Ek, Lennie Niit och Fredrick Östlund...
De som vann valet i Chile vann det genom sitt arbete med en ny konstitution för att förändra samhället i grunden. Alla partier behöver ett ramverk, även direktdemokrater. Direktdemokrati är inte synonymt med nollfrågeparti, utan enfrågeparti – med uppgift...
Lokala partier i Uppsala län vill förbättra tillvaron för alla som bor inom regionen. Till skillnad mot riksdagspartierna styrs partiet från de lokala partierna ute i länets kommuner, och inte av en partistyrelsen som sitter i Stockholm.
Fransoserna har sedan gula västarnas framfart krävt fler direktdemokratiska verktyg, men styrande politiker är motvilliga, säger professor Clara Egger i en intervju med DemocracyNetwork. Egger säger att 80% av fransoserna inte ville ha en andra valomgång mellan presidentkandidaterna, men...
Mer än en fjärdedel av alla svenska medborgare riskerar att sakna ett parti/ representant i riksdagen. Med andra ord kan 1,9 miljoner svenskar komma att sakna inflytande över riksdagens beslut.
Jag jobbar som anestesisjuksköterska. Jag är dessutom skyddsombud på min arbetsplats. Under pandemin flyttades jag in till en ​​intensivvårdsavdelning för covidpatienter. Det har blivit många timmar övertid, större press på både den psykiska och fysiska arbetsmiljön för mig och mina...
Artikel av Vladan Lausevic, liberal debattör och aktivist med examen i historia och Europastudier. Åsikterna är skribentens egna.Det pågående kriget i Ukraina handlar även om värderingar. Skillnaden är bland annat att Ukraina är en ung demokrati medan Ryssland är...