EU:s fördrag, Lissabonfördraget, trädde i kraft 2009. Det satte punkt för två årtionden av utvidgningar och fördjupad integration. Eurokrisen, brexit och rättsstatskrisen kom att prägla de följande åren. Lissabonfördragets argument att det skulle göra EU effektivare och mer demokratiskt,...
Föregående avsnitt (Del 2-4) presenterade en litteraturbaserad typologi av de nyckelelement som kännetecknar flytande demokrati, men utan att diskutera konkreta definitioner. Faktum är att det är ovanligt att hitta tydliga definitioner av flytande demokrati i litteraturen. Därför saknar vi en standarddefinition av flytande demokrati som accepteras av forskare, vilket är något nedslående eftersom inkonsekvent användning av termen hindrar oss från att förstå fenomenet flytande demokrati, uppskatta dess unika karaktär och utnyttja dess potential för förändring.
https://youtu.be/2Neg72Xn8Jw Schweiziska Nils Meltzer, advokat och professor i internationell rätt, har sedan 2016 arbetat som FN:s särskilda rapportör för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Efter sin granskning av behandlingen av den australienska journalisten Julian Assange,...
Principen för online-deliberation infördes i början av 2000-talet för att förbättra kvaliteten på deltagandet genom att uppmuntra online-deliberation. Med andra ord var flytande demokrati tänkt som en procedur för att hjälpa en grupp användare att tillsammans utarbeta svar på särskilda frågor och att effektivt utarbeta policyförslag.
Han är maltés, egenanställd, har en byggfirma och vill köpa min bil när jag efter tre månader på Malta ska återvända till Sverige. Vi kör genom den täta trafiken, tvärs genom Malta, för att som han säger, få hjälp...
Principen om frivillig delegering dök upp på 1960-talet för att främja större delaktighet och expertis genom att låta medborgarna bestämma om de skulle rösta direkt eller inte. Den gör det möjligt för de ursprungliga väljarna att straffa eller belöna fullmakten utan att vänta på ett bestämt valdatum.
Översättning av Chiara Valsangiacomos text. Sista delen publiceras på söndag. Konceptrekonstruktion Vissa forskare hävdar att idén om flytande demokrati växte fram runt sekelskiftet i ett utpräglat icke-akademiskt sammanhang. Även om det är sant att termen myntades och fick en framträdande...
"Vi har alla förlorat på att stora delar av sanningen om kvinnors rösträtt har fått falla i glömska. I dag finns alltför många som vinner partipolitiska poäng på att kunskapen i denna sak, blivit reducerad med fokus på ett...
Upphovet till att Sydafrika, Afrikas rikaste land tömdes på statskassan, började med att familjen Gupta från Indien satte sig ner och kartlade vart de stora offentliga utgifterna i Sydafrika gick, för att sedan spekulera i hur de skulle kunna...
Vi publicerar en översatt artikel av Chiara Valsangiacomo i flera delar. Varje söndag publiceras en ny del. Introduktion Föreställ dig en grupp eller befolkning med allmän rösträtt, vars medlemmar respektive väljare, vid varje kollektivt eller politiskt beslut i viktiga frågor, har...