John Werner skriver i en frågande artikel om vad som kommer hända med vår data nu när allt mer data centreras till få dominerande företag som Apple, Meta och Amazon. Dessa är dessutom ledande i AI-utvecklingen som samlar in...
Fransoserna har sedan gula västarnas framfart krävt fler direktdemokratiska verktyg, men styrande politiker är motvilliga, säger professor Clara Egger i en intervju med DemocracyNetwork. Egger säger att 80% av fransoserna inte ville ha en andra valomgång mellan presidentkandidaterna, men...
Vi publicerar en översatt artikel av Chiara Valsangiacomo i flera delar. Konceptbildning Diskussionen hittills har kartlagt flytande demokratins begreppshistoria och dess existerande definitioner, och visat behovet av en minimal definition grundad i en sparsam och sammanhängande uppsättning nödvändiga och...
I över 20 år har arbetslösheten i Sverige varit exceptionellt hög, medan tillväxten ökat till nivåer vi aldrig tidigare skådat. Fler varor produceras och exporteras. Inom industrin och tjänstesektorn har vinstmarginalerna ökat. Ny teknik och effektivare arbetsmodeller är vad...
”Konkurrenssättningen av elmarknaden har gett samtliga elanvändare (hushållskunder och företag) fler valmöjligheter.” Detta skriver Elmarknadsinspektionen på sin hemsida. Idag kan till exempel elkunder i södra och mellersta Sverige som inte har råd att investera i egna solceller och den...
Regeringen har yrkat på ändringar i valförordningen (2005:874). Om riksdagengodkänner förändringarna, träder dessa i kraft den 1 mars 2022. Det innebär bland annat att Valmyndigheten får en utökad föreskriftsrätt i 6a och 16 §§ att ta ut avgifter för...
57 olika tågbolag kör på svenska järnvägsspår. Enligt de nya direktiven för riskhantering, stängde Trafikverket toaletter och pausrum i sina teknikhus längs spåren den 1 juni. Det är nu bara dem med särskild utbildning som får använda dessa, meddelar...
EU:s fördrag, Lissabonfördraget, trädde i kraft 2009. Det satte punkt för två årtionden av utvidgningar och fördjupad integration. Eurokrisen, brexit och rättsstatskrisen kom att prägla de följande åren. Lissabonfördragets argument att det skulle göra EU effektivare och mer demokratiskt,...
Föregående avsnitt (Del 2-4) presenterade en litteraturbaserad typologi av de nyckelelement som kännetecknar flytande demokrati, men utan att diskutera konkreta definitioner. Faktum är att det är ovanligt att hitta tydliga definitioner av flytande demokrati i litteraturen. Därför saknar vi en standarddefinition av flytande demokrati som accepteras av forskare, vilket är något nedslående eftersom inkonsekvent användning av termen hindrar oss från att förstå fenomenet flytande demokrati, uppskatta dess unika karaktär och utnyttja dess potential för förändring.
https://youtu.be/2Neg72Xn8Jw Schweiziska Nils Meltzer, advokat och professor i internationell rätt, har sedan 2016 arbetat som FN:s särskilda rapportör för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Efter sin granskning av behandlingen av den australienska journalisten Julian Assange,...