Han är maltés, egenanställd, har en byggfirma och vill köpa min bil när jag efter tre månader på Malta ska återvända till Sverige. Vi kör genom den täta trafiken, tvärs genom Malta, för att som han säger, få hjälp...
Upphovet till att Sydafrika, Afrikas rikaste land tömdes på statskassan, började med att familjen Gupta från Indien satte sig ner och kartlade vart de stora offentliga utgifterna i Sydafrika gick, för att sedan spekulera i hur de skulle kunna...
Biståndsmyndigheten Sida ska bidra till att sju miljoner extremt fattiga i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”, utbetalt via kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker hälsovården. Det svenska direktstödet på en halv miljard...