Fransoserna har sedan gula västarnas framfart krävt fler direktdemokratiska verktyg, men styrande politiker är motvilliga, säger professor Clara Egger i en intervju med DemocracyNetwork. Egger säger att 80% av fransoserna inte ville ha en andra valomgång mellan presidentkandidaterna, men...
”Konkurrenssättningen av elmarknaden har gett samtliga elanvändare (hushållskunder och företag) fler valmöjligheter.” Detta skriver Elmarknadsinspektionen på sin hemsida. Idag kan till exempel elkunder i södra och mellersta Sverige som inte har råd att investera i egna solceller och den...
Regeringen har yrkat på ändringar i valförordningen (2005:874). Om riksdagengodkänner förändringarna, träder dessa i kraft den 1 mars 2022. Det innebär bland annat att Valmyndigheten får en utökad föreskriftsrätt i 6a och 16 §§ att ta ut avgifter för...
"Vi har alla förlorat på att stora delar av sanningen om kvinnors rösträtt har fått falla i glömska. I dag finns alltför många som vinner partipolitiska poäng på att kunskapen i denna sak, blivit reducerad med fokus på ett...
Bingo! Det är avklarat! 160 människor har framlottats och väntar med spänning, tillsammans med oss, på sin insats, vid 'Bürgerrat Demokratie' (medborgarråd Demokrati), i Leipzig under två veckoslut i september. Det ger råd, rekommendationer och diskuterar, vad som saknas...