"Vi har alla förlorat på att stora delar av sanningen om kvinnors rösträtt har fått falla i glömska. I dag finns alltför många som vinner partipolitiska poäng på att kunskapen i denna sak, blivit reducerad med fokus på ett...
Bingo! Det är avklarat! 160 människor har framlottats och väntar med spänning, tillsammans med oss, på sin insats, vid 'Bürgerrat Demokratie' (medborgarråd Demokrati), i Leipzig under två veckoslut i september. Det ger råd, rekommendationer och diskuterar, vad som saknas...