I OECD GDI får Sverige sämst betyg för sin digitala demokratiutveckling. Rapporten kommer fram till att Sverige är sist eller näst sist i EU i bland annat användarvänlighet och tillgänglighet av data/ information från myndigheter. Svenskar har sämst möjlighet...
Efter en folkomröstning har Schweiz beslutat om ett förbjud att bära burka och niqab på allmänna platser. Schweizarna röstade med knapp majoritet för ett förbud. Det officiella resultatet visar att förbudet röstades för med 51,2 procent mot 48,8 procent. Det...
Artikel ur #4 2020 av mdmagazin (övers. L Hedman) Kära läsare, men vad är löst? Medan CDU, den enstaka motståndaren, bit för bit flyttar sig och nu vågar ta ett steg i riktning direktdemokrati genom medborgarråd, debarkerar hittillsvarande vänner som SPD...
En artikel ur #3 2018 av mdmagazin (övers. L Hedman) Hur blir de data, som samlas om oss på internet, till en fara för demokratin? Katharina Nocun har skrivit en bok om det, för vilken hon själv testat datainsamlandet på...
Samtidigt som presidentvalet genomfördes den 3 november anordnades 120 folkomröstningar i USA:s delstater. Bara i år har över 7.000 olika val ägt rum i USA. Här kommer en överblick av några omröstningar som har ägt rum. Arizona Två folkomröstningar...
Chiles 40-åriga grundlag, som förbjöd bland annat demokratiska partier kommer nu att ersättas med en ny. "79 procent röstade för att den nya grundlagen utformas av 155 direkt valda medborgare, och inte av en församling där hälften av medlemmarna...
Genom projektet Catalyst kommer FN att experimentera med ökad politiskt inflytande över besluten. "Project Catalyst" är uppbyggt på PoS inom Cardano's blockchainteknik som strävar åt att integrera demokratiska processer i blockchain-ekosystemet "eftersom det gör att beslut kan fattas tillsammans...
Nu på lördag den 17:e oktober är det åter igen dags för val i Nya Zeeland.Den här gången står även två folkomröstningar på spel. Stödjer du legalisering av cannabis? Och Stödjer du att svårt sjuka ska ha rätt till dödshjälp? Frågorna...
I ett land som saknar offentlig rösträkning kan en president bestämma valresultatet själv, och t.o.m. bestämma att ta bort en lag som förhindrar en evigt-vald president.  Belarus (Vitryssland) brukar kallas för Europas sista diktatur, och med rätta. Sedan valkampanjen började har...