Hem Framhävd

Framhävd

Featured posts

Politiker går emot folkviljan vilket försvagar demokratin och att ett nytt politiskt system behövs för att bättre spegla folkviljan. Förslaget är att övergå till en e-demokrati med ett flytande demokratiskt styrelseskick, skriver Jesper Ek, Lennie Niit och Fredrick Östlund...
De som vann valet i Chile vann det genom sitt arbete med en ny konstitution för att förändra samhället i grunden. Alla partier behöver ett ramverk, även direktdemokrater. Direktdemokrati är inte synonymt med nollfrågeparti, utan enfrågeparti – med uppgift...
Frederick, bantekniker sedan 20 år går ut i Skiftet med en insamlingskampanj, för att tågen inte kommer att kunna gå i tid igen förrän om fem år. Detta för att underhållet eftersatts under många år. Sedan järnvägsunderhållet avreglerades har företagen...
Hjälp oss att få fler att använda det europeiska medborgarinitiativet.  Att delta i EU-demokratin är varje EU-medborgares rättighet – alla kan starta, kampanja för eller skriva på ett medborgarinitiativ. Du kan också engagera dig genom att berätta för andra. Använd din...
1991 avskaffar den dåvarande borgerliga regeringen, Carl Bildt, de statliga bostadssubventionerna. När bostadsbristen blir ett faktum, lovar politiker och fastighetsinvesterare samstämmigt att marknaden kommer att lösa bostadsbristen. Före 2005 gällde det historiska anskaffningsvärdet, det vill säga värdet motsvarade vad det...
2019 var ukrainska Vladimir med och renoverade en klassik segeljakt som räddats från att huggas i bitar. Ett halvår senare inviterades jag ombord som fotograf och för att hjälpa till att organisera upp lite. Tillsammans med en svensk kapten,...
2021 kom Regeringens handlingsplan mot korruption. Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer inledde samma år med att beställa en övergripande granskning av, hur upphandlingar har skötts i kommunen. Den 11 februari 2022 kom PWC, Price Waterhouse Coopers rapport. Den visar att...
Uttalandet kommer från Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, under hans tal i World Economic Forum 2020. En internationell stiftelse som drivs av de globala företagen och som samlar världens mest inflytelserika ledare inom politik och näringsliv sedan 1971. Efter sitt...
Det krävs två beslut i riksdagen med ett mellanliggande val för att ändra någon av våra grundlagar. Men inget land ändrar så många grundlagar som Sverige gör.Den 1 januari 2023 beräknas en ny grundlagsändring träda i kraft som ska...
Alla partier behöver ett ramverk, även direktdemokrater. En del tror att direktdemokrati är synonymt med nollfrågeparti men så är inte fallet, däremot är direktdemokrati ett enfrågeparti - nämligen att ge folket mer inflytande. Då handlar det förstås inte om...