Hem Framhävd

Framhävd

Featured posts

Det är dags att börja tala klarspråk. Sverige är ett av få länder som saknar separata valdagar och har världens längsta intervall mellan valen. Dessutom saknar Sverige helt och hållet folkinitierade direktdemokratiska inslag till riksdagen som folk-/ medborgarinitiativ. Detta...
Oskar Brandt har en  journalistexamen och en fil. mag. i historia och latin. I  "Överlevnad - för samhället och människorna", visar Brandt på hur många i hans generation som kämpade för att lyckas uppnå en rimlig tillvaro i sina...
När den svenska staten uppkom fick landet sina första skatter, som gick till kungamaktens underhåll och krigståg. Så småningom blev dessa skatteprestationer stående skatter och nya skatter infördes OCKSÅ. Stormännen fick skattebefrielse och det värdsliga frälset skapades. Fogdar placerades...
Årets valdeltagande beräknas hamna på 60-90 procent, varierande utifrån var vi bor. Ändå är vi bäst i klassen i Europa. Jämförelsevis röstade 50% av de röstberättigade i Sverige i EU valet. Precis som då är läget i riksdagsvalet och...
Fråga till samtliga partier på samtliga nivåer. I nuvarande politiska system tilldelas endast partier som vann förra valet, eller de partier som uppnådde en procent av rösterna en valbudget, och då utifrån förra årets valresultat. Det känns lite som...
Politiker går emot folkviljan vilket försvagar demokratin och att ett nytt politiskt system behövs för att bättre spegla folkviljan. Förslaget är att övergå till en e-demokrati med ett flytande demokratiskt styrelseskick, skriver Jesper Ek, Lennie Niit och Fredrick Östlund...
De som vann valet i Chile vann det genom sitt arbete med en ny konstitution för att förändra samhället i grunden. Alla partier behöver ett ramverk, även direktdemokrater. Direktdemokrati är inte synonymt med nollfrågeparti, utan enfrågeparti – med uppgift...
Frederick, bantekniker sedan 20 år går ut i Skiftet med en insamlingskampanj, för att tågen inte kommer att kunna gå i tid igen förrän om fem år. Detta för att underhållet eftersatts under många år. Sedan järnvägsunderhållet avreglerades har företagen...
Hjälp oss att få fler att använda det europeiska medborgarinitiativet.  Att delta i EU-demokratin är varje EU-medborgares rättighet – alla kan starta, kampanja för eller skriva på ett medborgarinitiativ. Du kan också engagera dig genom att berätta för andra. Använd din...
1991 avskaffar den dåvarande borgerliga regeringen, Carl Bildt, de statliga bostadssubventionerna. När bostadsbristen blir ett faktum, lovar politiker och fastighetsinvesterare samstämmigt att marknaden kommer att lösa bostadsbristen. Före 2005 gällde det historiska anskaffningsvärdet, det vill säga värdet motsvarade vad det...