Vallagen kommer ändras för att ge ett starkare skydd för röstberättigade. Förändringarna innebär bland annat att valnämnden kommer ta över ansvaret att lägga ut alla valsedlar i val- och röstmottagningslokalerna. Andra förändringar som röstades igenom i riksdagen var: Röstmottagare ska...
De som vann valet i Chile vann det genom sitt arbete med en ny konstitution för att förändra samhället i grunden. Alla partier behöver ett ramverk, även direktdemokrater. Direktdemokrati är inte synonymt med nollfrågeparti, utan enfrågeparti – med uppgift...
Fråga till samtliga partier på samtliga nivåer. I nuvarande politiska system tilldelas endast partier som vann förra valet, eller de partier som uppnådde en procent av rösterna en valbudget, och då utifrån förra årets valresultat. Det känns lite som...
Gunnar Wetterberg, historiker och författare, ger oss en historisk tillbakablick på det lokala självstyret, ända från Medeltiden, i SKR:s podcast ”Demokratiresan” - #62 Det lokala självstyret – en finurlig uppfinning. Wetterberg reflekterar över utvecklingen och ger oss sina bästa...
2021 kom Regeringens handlingsplan mot korruption. Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer inledde samma år med att beställa en övergripande granskning av, hur upphandlingar har skötts i kommunen. Den 11 februari 2022 kom PWC, Price Waterhouse Coopers rapport. Den visar att...
Det krävs två beslut i riksdagen med ett mellanliggande val för att ändra någon av våra grundlagar. Men inget land ändrar så många grundlagar som Sverige gör.Den 1 januari 2023 beräknas en ny grundlagsändring träda i kraft som ska...
Oskar Brandt har en  journalistexamen och en fil. mag. i historia och latin. I  "Överlevnad - för samhället och människorna", visar Brandt på hur många i hans generation som kämpade för att lyckas uppnå en rimlig tillvaro i sina...
Den 3 oktober 2000 arrangerar gymnasiet i Vallentuna en studiedag på temat IT och demokrati, syftet är att försöka väcka intresset för politik bland unga. Ett företag som har utvecklat ett elektroniskt debattsystem kommer till gymnasiet och sätter upp ett nätverk. Arbetet med...
Medborgarrådets inledande presskonferens väckte stort intresse bland tidningar, TV och radio. Regionalkonferenserna fick respektive lokalpress att ta upp ämnet. Vid de sex kvällskonferenserna deltog mellan 15 och 45 medborgare. Med runt borden satt alltid ledamöter från alla Förbundsdagens partier. Deras...
Smittsamma sjukdomar som i omgångar orsakat massdöd över hela världen, var fram till 2009/10, enligt WHO, det som kännetecknar en pandemi. Mest kända pandemi är Digerdöden, en infektionssjukdom med dödlig utgång. Under 1300-talet drabbade den var tredje europé. Man...