GÄSTSKRIBENT Bruno Kaufmann, statsvetare och journalist skriver om Västerås första folkomröstning någonsin och hur Västerås nu har blivit en förebild efter att kommunfullmäktige väljer att följa folkomröstningsresultatet. Bruno skriver bland annat att "det är så en modern demokrati...
2011 ändrades kommunallagen för att göra det enklare att framtvinga lokala folkomröstningar via folkinitiativ. Idag krävs det att 10 procent av de röstberättigade i kommunen skriftligen skriver under folkinitiativet samt att inte mer än 2/3 av ledamöterna i kommunfullmäktige...
Folkomröstningsalternativet 1 "Hela kommunen ska leva och lära" fick hela 89% av rösterna. Totalt deltog 38% av alla röstberättigade i kommunen. Till SR säger Fredrik Hansson, kommunalrådet att ärendet ska upp i december och att det är för tidigt...
Nils Harnesk (S) har nu i den socialdemokratiska tidningen NSD kommenterat angående den kommande folkomröstningen den 8 november om landsbygdsskolor i kommunen. Och det är en dyster läsning för alla demokrati-förespråkare. Jag ska försöka bryta ner och besvara Nils...