2011 ändrades kommunallagen för att göra det enklare att framtvinga lokala folkomröstningar via folkinitiativ. Idag krävs det att 10 procent av de röstberättigade i kommunen skriftligen skriver under folkinitiativet samt att inte mer än 2/3 av ledamöterna i kommunfullmäktige...