Mer än en fjärdedel av alla svenska medborgare riskerar att sakna ett parti/ representant i riksdagen. Med andra ord kan 1,9 miljoner svenskar komma att sakna inflytande över riksdagens beslut.
Regeringen har yrkat på ändringar i valförordningen (2005:874). Om riksdagengodkänner förändringarna, träder dessa i kraft den 1 mars 2022. Det innebär bland annat att Valmyndigheten får en utökad föreskriftsrätt i 6a och 16 §§ att ta ut avgifter för...
Nu på lördag den 17:e oktober är det åter igen dags för val i Nya Zeeland.Den här gången står även två folkomröstningar på spel. Stödjer du legalisering av cannabis? Och Stödjer du att svårt sjuka ska ha rätt till dödshjälp? Frågorna...