Fransoserna har sedan gula västarnas framfart krävt fler direktdemokratiska verktyg, men styrande politiker är motvilliga, säger professor Clara Egger i en intervju med DemocracyNetwork.

Egger säger att 80% av fransoserna inte ville ha en andra valomgång mellan presidentkandidaterna, men ändå blev det så, vilket är orsaken till det låga valdeltagandet i den andra och slutgiltiga omgången.

Fransoserna har starka tvivel på dagens politiska system. Tvivlet är så starkt att 20% av Frankrikes befolkning tycker att det känns som dom lever i en auktoritär stat. Vilket inte är en överraskning för Egger som menar att sedan gula västarnas framfart har efterfrågan på mer direktdemokrati i Frankrike ökat, som efterfrågan på folkinitiativ till alla politiska församlingar.

Den direktdemokratiska rörelsen i Frankrike har varit trög och tungrodd och kommer troligtvis att vara det framöver nu när Macron fick behålla sin presidentpost. Detta på grund av att enligt Egger är Macron en stark motståndare till direktdemokrati. Egger tar upp exempel på när Macron istället för att använda direktdemokratiska verktyg valde att ta fram ett medborgarråd för klimatfrågor, men trots det valde Macron att ignorera några av medborgarrådets förslag vilket skapade ett missnöje. Ett annat exempel Egger tar upp är när Macron deltog i en stor debatt med Gula västarna sa han:

Jag är beredd att diskutera om allt, men inte direktdemokrati

Macron, under debatt med Gula västarna

Ur direktdemokratisk syn skulle Le Pen ha varit något bättre för demokratins utveckling då Egger hävdar att Le Pen vill att folket ska ha mer kontroll och vill se flera folkomröstningar. Däremot finns det även hos Le Pen ett motstånd mot folkinitiativ och folkomröstningar som regeringen själv inte har begärt. Le Pen är för folkinitiativ men med stora begränsningar som att inga folkinitiativ på nationell nivå, trots att enligt studier Egger hänvisar till vill 73% av fransoserna ha den möjligheten. Styrande politiker ska även kunna stoppa folkinitiativ att gå till folkomröstningar om dom anses vara “för extrema”. Vilket gör det väldigt förvirrande om Le Pens ställningstagande men Egger hävdar starkt att detta inte är direktdemokrati, vilket media är dåliga på att poängtera.

Egger är dock ganska hoppfull för det direktdemokratiska rörelsen framöver. Fransoserna pratar om direktdemokrati och stora steg har gjorts i debatterna om direktdemokratiska verktyg.

Om vi fortsätter att vara enade och säger “det här är vad vi vill ha” kommer vi tillslut att få det!

Clara Egger

Se hela intervjun med Clara Egger här:

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!