Genom projektet Catalyst kommer FN att experimentera med ökad politiskt inflytande över besluten.

“Project Catalyst” är uppbyggt på PoS inom Cardano’s blockchainteknik som strävar åt att integrera demokratiska processer i blockchain-ekosystemet “eftersom det gör att beslut kan fattas tillsammans utan att förlita sig på en central styrande enhet. Således måste styrningen och beslutsprocessen vara kollektiv. Detta gör det möjligt för användare att förstå hur förbättringar görs, vem som fattar beslut och i slutändan var finansieringen kommer från för att göra dessa val.”, skriver Bingsheng Zhang i ett pressmeddelande.

Cardano syfte är att ge användarna mer makt och på så sätt säkerställa att besluten inom systemet fattas rättvist. För att kunna uppnå rättvisa beslut krävs transparenta röstningssystem och finanseringsprocesser. Det är här Catalyst kommer in i bilden.

Project Catalyst är ett skattesystem som experimenteras inom Cardano-community genom att kombinera förslags- och omröstningsförfarandet med ett flytande demokratisk struktur.

Man vill uppmuntra alla användare att delta, oavsett kunskapsnivå och ta hjälp av expertinsatser med flytande demokratiska metoder för att fatta rättvisa och öppna beslut.

Foto: edgarwinkler via pixabay.com

Cardano’s skattesystemet kan implementeras på en mängd olika blockchain-strukturer och nu meddelar IOHK (skaparna av Cardano) via sin Twitter-konto att de har ingått ett samarbete med FN för deras 75-årsjubileum den 24:e oktober. Skattesystemet på “Project Catalyst” kommer att användas för att rösta på förslag som uppfyller FN:s mål för hållbar utveckling.

Vad är flytande demokrati?

Flytande demokrati, som är en hybrid mellan representativ och direkt demokrati ger möjlighet för Cardano’s skattesystemet att dra nytta av expertkunskaper samtidigt som varje enskild användare har möjlighet att delta i beslutprocessen. Varje enskild användare kan antingen rösta själv eller delegera sin röst till annan användare eller organisation med bättre kunskaper än sig själv. Samtidigt kan man när som helst ta tillbaka sin röst på en organisation eller privatperson för att rösta själv i en enskild sakfråga. Man behöver alltså inte vänta fyra år för att få delegera på nytt, utan man kan byta så fort man har tappat förtroendet för delegaten.

Det svenska partiet Direktdemokraterna förespråkar flytande demokrati och deras modell för riksdagen går att läsa mer om på deras hemsida.

Inom Cardano kommer finanseringsprocessen bestå av främst tre faser:

  • Före omröstning
  • Votering
  • Efter omröstning

Under varje fas ska projektförslag kunna läggas fram, diskuteras och debatteras med experter och användare för att sedan rösta om projekt värda att finansernas.
Vem som helst ska kunna skicka in ett förslag men bara förslag som har fått tillräckligt med stöd kommer gå till votering. Exakt vilken roll experterna kommer få och hur deras mandat ska fördelas framgår inte. Vad som är klart däremot är att FN äntligen kommer bli mer demokratiskt genom projektet. Att man väljer just flytande demokrati är ett styrkebesked för demokratiformen.

Läs mer om IOHK’s satsning med Project Catalys:
https://iohk.io/en/blog/posts/2020/09/10/project-catalyst-voltaire-bring-power-to-the-people/

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!