Politiker går emot folkviljan vilket försvagar demokratin och att ett nytt politiskt system behövs för att bättre spegla folkviljan. Förslaget är att övergå till en e-demokrati med ett flytande demokratiskt styrelseskick, skriver Jesper Ek, Lennie Niit och Fredrick Östlund från Direktdemokraterna.

Vi har under en längre tid kunna se en kaosartad situation i det politiska systemet. I riksdagen har politiska vildar fått oproportionellt mycket makt som missbrukar sin ställning och oppositionen har gång på gång väckt misstroendeförklaringar utan att själva kunna erbjuda ett tillfredsställande regeringsalternativ. Sverige har hamnat i politiska låsningar på grund av sina strikta åsiktspaket där “lagspelet” och slaget om makten har blivit större än reformer för en bättre framtid.

Politiker har i flera fall tagit beslut som går emot majoritetens vilja

Politiker har i flera fall tagit beslut som går tvärs emot majoritetens vilja, såväl på lokal som nationell nivå något som får de som berörs av besluten att svikta i sin tilltro till demokratin. Våra riksdagspartiers starka partipiska gör att personvalda ledamöter tvingas att gå emot sin egen vilja. Den vilja och drivkraft man blev invald i församlingen till från första början. För bara några dagar sedan berättade statsvetaren Peter Esaiasson för SVT Nyheter om hur riksdagspartierna arbetar med att socialisera in ledamöterna in i partiets tänk och hotas med att inte få kandidera till nästa val om man inte följer partistyrelsens linje. Flera statsvetare, f.d. ledamöter och journalister vittnar om det bland annat Anne-Marie Pålsson ”Knapptryckarkompaniet” och Jan Scherman ”Länge leve demokratin”. Detta är en av flera orsaker till varför politiska partier har allt färre medlemmar och försvagat vår demokrati genom att partierna har allt svårare att veta vilka medborgare man egentligen representerar.

Vårt politiska system missgynnar och försvagar demokratins tilltro i båda leden. Både bland politiska eldsjälar som aktivt vill arbeta för att representera en grupp människors åsikter och bland medborgarna som ser hur lokala folkomröstningsresultat bortses om resultatet inte överensstämmer med kommunfullmäktiges felaktiga världsbild. SKR rapporterade under 2020 att i enbart 12 av 31 folkomröstningar följde kommunfullmäktige resultatet sedan kommunallagen ändrades 2011 i syfte att öka det direktdemokratiska deltagandet och beslutsfattandet. 90% av alla folkomröstningar handlade om skola eller infrastruktur. När Luleå-borna skulle rösta i en skolfråga och de styrande valde att formulera ett vagt omröstningsalternativ svarade statsvetaren Simon Matti SVT Nyheter att det handlar om inget annat än att partierna inte är sugna på att ta reda på vad folket faktiskt tycker om Luleås skolpolitiska strategi. Partierna var enbart intresserade att få ett folkomröstningsresultat som på ett manipulativt sätt spelar dem själva i händerna.

Medborgarna måste involveras i beslutsfattandet redan från start och ha möjlighet att ta tillbaka sin röst

Allt detta vittnar om att Sveriges politiska system behöver reformeras så att de politiska besluten i högre grad speglar folkviljan. Vi i Direktdemokraterna förespråkar att medborgarna måste involveras i beslutsfattandet redan från start och ha möjlighet att ta tillbaka sin röst från förtroendevalda som inte längre representerar sina egna åsikter. Reformerna är inte bara möjligt tack vare den teknologiska utvecklingen utan finns redan idag ibland annat flera delstater i USA och Schweiz men med en digital demokrati öppnas flera verktyg för att stärka demokratin. Med internet som verktyg kan information lättare nås ut och knapparna i våra beslutande församlingar bli digitala och nåbara av alla medborgare. Politiska beslut behöver inte längre fattas på en fysisk plats och undertecknas genom en fysisk signatur av statsministern. Det kan fattas och undertecknas digitalt.

Vi i Direktdemokraterna ser internet som en möjlighet att förverkliga demokrati så att den lever upp till sitt riktiga namn, folkstyre. Internet möjliggör en digital demokrati där folkets inflytande kan maximeras, samtidigt som man inte avskaffar förtroendeuppdragen och representanterna. Vi lever i ett samhälle där alla har olika förutsättningar för att delta, yttra sig och hinna rösta om alla beslut och alla dessa förutsättningar bör tillgodoses för att maximera det demokratiska styret. Ett demokratiskt styrelseskick som tillgodoser medborgarnas fria vilja att själva välja hur aktiv man vill och kan vara kallas för Flytande demokrati.

Flytande demokrati är en blandning mellan direktdemokrati och representativ demokrati där varje enskild medborgare sitter på makten att själv bestämma hur mycket man vill delegera till partier, organisationer eller enskilda och hur mycket man själv vill aktivt delta i beslutsfattandet. Istället för att idag där enda incitamentet av direktdemokrati vi har i Sveriges riksdag är riksdagsvalet. Där emellan varken kan eller får folket möjlighet att säkerställa att riksdagen speglar folkviljan eller håller sina vallöften. Ett parti kan lova guld och gröna skogar men sedan i riksdagen istället ta ditt guld och skog ifrån dig, och det finns inget du kan göra åt det. För oss är det oerhört skrämmande och visar hur sårbart vårt politiska system är.

Ett Flytande demokratiskt system ökar medborgarnas delaktighet och skydd mot maktmissbruk. Sverige är i starkt behov att decentralisera makten, demontera ner politiska låsningar och öka samarbetet för att få igenom demokratiska reformer en majoritet redan är överens om.

Jesper Ek, Talesperson Direktdemokraterna
Lennie Niit, Styrelseledamot Direktdemokraterna
Fredrick Östlund, Riksdagskandidat Direktdemokraterna
Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!