Oskar Brandt har en  journalistexamen och en fil. mag. i historia och latin. I  “Överlevnad – för samhället och människorna”, visar Brandt på hur många i hans generation som kämpade för att lyckas uppnå en rimlig tillvaro i sina karriärer, drabbades av överansträngning och psykisk ohälsa. 

Brandt,  journalist och historiker, tecknar i “Överlevnad – för samhället och människorna,” ett självbiografiskt porträtt. En tankeväckande resa i en ständig tillväxtkurva av psykisk ohälsa, utvecklad i takt med åtstramningspolitiken som drivits sedan oljekrisen på 1970-talet, oavsett borgerliga eller rödgröna regeringar. Brandt riktar en skarp kritik mot hur politiska makthavare har överlåtit skulden för samhällets problem på individen, utan intresse för att ta itu med de strukturella orsakerna. Genom ett personligt och insiktsfullt perspektiv ger Brandt oss en djup förståelse för de klyftor som skapas mellan fattiga och rika och den stress och nymoralism som genomsyrar vår tid. En öppen och ärlig inblick i Brandts liv, samtidigt som han belyser samhällets behov av att omvärdera och förändra den nuvarande åtstramningspolitiken, och den kraftiga stressreaktion som resultat av samhällets ständigt ökande krav och den nedåt pressande ekonomiska politiken som vidgar klyftorna.

“Överlevnad – för samhället och människorna”, väcker viktiga frågor om samhällspolitikens påverkan på individers välbefinnande. Den erbjuder inte bara en analys av samhällets utmaningar, utan ger också konkreta livsstrategier som författaren själv har tvingats använda. Ett viktigt bidrag till den pågående debatten om hur vi bäst kan skapa ett samhälle som främjar alla människors välmående och överlevnad.

Här hittar du boken
Teckning: jj – Jimmy Johansson


Har du också skrivit en bok eller artikel om hur strukturerna påverkar männsikorna – vår demokrati? Skriv en sammanfattande artikel.

Vill du göra en insats för den lokala demokratin, välkommen att bidra i arbetet med att hålla Dagens Demokrati vid liv.

Vill du läsa mer av oss, swisha ett bidrag eller bidra på Patreon. Förslagsvis inför vi nu en procentsats där merparten av summan går till skribenten. Ingen av oss kan leva på ingenting. Som ansvarig utgivare står jag bakom ett antal djuplodande artiklar/ledare. Httills har jag tagit ut 0 kr i arvode. Detsamma gäller för övriga på Dagens Demokrati, det klarar vi inte längre, inflationen har kommit ikapp oss för längesedan.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!