Röstkort utan valalternativ

0
155
Valet2022,Lotte Johansson,Dagens Demokrati,Direktdemokrati,flytande demokrati, direktdemokraterna,Valaffisch,valsedel,valfusk,demokrati,medborgerliga rättigheter

Fråga till samtliga partier på samtliga nivåer.

I nuvarande politiska system tilldelas endast partier som vann förra valet, eller de partier som uppnådde en procent av rösterna en valbudget, och då utifrån förra årets valresultat. Det känns lite som att arrangera ett SM och endast presentera fjolårets spelare. Det minsta vi kan kräva i en modern demokrati, är att vi har en oberoende valorganisation och en oberoende massmedia, oavsett nivå eller var vi bor, samt att dessa har samma uppdrag och spelregler. Det vill säga tar ansvar för att tillgodose att medborgarna ges objektiv information inför val, i aktuella valfrågor, vilka vi kan rösta på och vad det kan komma att innebära. Inte minst måste samtliga partiers röstsedlar finnas i aktuella vallokaler.

Röstkortet skickas idag ut med post men kan också laddas ner via valmyndighetens hemsida, detta för att man ska kunna rösta där man är folkbokförd, även om man inte befinner sig där under valet. Men valsedlarna till partierna går inte att ladda ner. Det gör att alla inte kan rösta på alla partier, utan det beror på vilken vallokal man tillhör eller var man befinner sig när man röstar och vilka valsedlar som finns där. Hur många tror att nya partier som tvingas arbeta utan att få ta del av valbudgeten, kan nå ut med valsedlar under vallokalernas öppettider på alla dessa ställen, utan privata donatorer? Menar nuvarande makthavare allvar med att vi inte ska ha privatfinansierade valkampanjer, måste dem själva ta beslut som gör det möjligt att kampanja utan privata donatorer.

Varför har inte valorganisationen till uppgift att ansvara för att kontinuerligt printa ut valsedlar utifrån ett buffertbehov som bygger på senaste väljarbarometern, som för övrigt behöver inkludera samtliga partier, inte bara klumpa ihop utmanarna under övriga partier.

Det krävs i snart sagt varje myndighetsärende och i varje affärstransaktion att vi ska legitimera oss med digitalt id men när vi ska opponera oss då är det pappersexercis som gäller. På EU nivå kan vi rösta digitalt, hur många medborgare vet det?

Varför har vi 2022 inte en valbudget som fördelas utifrån antal invånare till de olika regionerna och kommunerna. Med uppgift att printa ut samma antal valaffischer till ett representativt urval av publika platser – som i lokaltrafiken, på reklampelare, bibliotek, skolor, vårdinrättningar, kommunhus, kulturhus och andra mötesplatser?

En valorganisationen måste också tillhandahålla valstugor och scener, arrangera debatt och samtal mellan olika partier på publika platser, i för väljarna önskade sakfrågor. Dessa behöver ledas av en professionell oberoende moderator. Dessa sänds förstås även ut via Riksdag, regioner, kommuner och av de media aktörer som uppbär skattemedel för att bedriva sin verksamhet. Ska självklart kunna tas del av i valfritt format – film, ljud, text, blindskrift. Med tanke på att arbetsförmedlingen klarade att förmedla jobb till sex procent av de sökande juni 2002 och det ändå var bättre resultat än i fjol, torde här finnas ett stort antal medborgare som är intresserade av att vara med och reformera demokratin, varför inte börja med att fortbilda lämpliga och övriga i demokratiska spelregler, rättigheter och skyldigheter, om nu inte de sittande partierna eller valorganisationen lyckats komma till rätta med detta under alla dessa år.

Lotte Johansson, ansvarig utgivare
Miljövänlig, människovänlig och demokratisk


Aspirerar på en plats som delegat i Direktdemokraterna men då får ni banne mig supporta mig med en valbudget så sätt igång och crowdfunda eller öppna plånboken. För er som undrar vad en delegat är, så är det vem som helst som tydligt profilerar sig i olika sakfrågor och som i en flytande demokrati, det vill säga en blandning av representativ demokrati och direktdemokrati, agerar veto mot beslut vi inte kommit överens om, enligt de remisser och motioner som kommer upp för omröstning. Men kan också initiera frågor, precis som en delegand kan, d v s den som delegerar sin röst i en eller fler sakfrågor kan 365 dagar om året ta tillbaka sin delegering, det säkerställer att jag som delegat inte kan börja driva en annan agenda än den jag utger mig för. Hur delegaten röstar redovisas inför omröstningar och är också något deleganden kan och får ta del av, i den utsträckning denne önskar. En delegand är fri att fördela sin röst till olika delegater i olika frågor men kan också välja att rösta själv och förstås initiera egna sakfrågor men behöver stöd av 10 % av de röstberättigade för att den ska läggas upp i Direktdemokraternas omröstningsportal för diskussion och omröstning, precis som för delegaten. Resultatet levereras till Riksdagen eller i det kommunfullmäktige Direktdemokraterna ställer upp och röstas in i.

Finns Direktdemokraterna inte representerad i din kommun, varsågod att ta plats, det är inte försent. Enda sättet att säkerställa att vi verkligen kan påverka i beslut som i allra högsta grad påverkar vår vardag. Att rösta blankt eller på ett parti med traditionell hierarkisk uppbyggnad är att säga ja till att vänta fyra år till för att kunna rösta. Att möjliggöra engagemang gynnar deltagardemokrati, det är Direktdemokraternas främsta mål. Bara vi tillsammans kan säkerställa och utveckla våra medborgerliga rättigheter. Välkommen in med dina kunskaper, i den utsträckning du kan. Har du inga delar vi gärna med oss. 2022 behöver vi rösta på visioner och på hur vi tar oss dit, kan man inte det, rekommenderar jag dig att behålla din röst. Jag har valt att inte stå på någon lista men jag är med och tar debatter och det gör jag genom att praktisera flytande direktdemokrati. Vi som är direktdemokrater behöver inte stå på någon lista i vårt parti för vi har inflytande 365 dagar om året om vi vill men vem orkar det, ingen, därav är vi fria att delegera beslut i frågor vi inte är engagerade i, som inte berör, vi inte är insatta i, till de som är men vår möjlighet till veto ruckar vi inte på.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!