I OECD GDI får Sverige sämst betyg för sin digitala demokratiutveckling. Rapporten kommer fram till att Sverige är sist eller näst sist i EU i bland annat användarvänlighet och tillgänglighet av data/ information från myndigheter. Svenskar har sämst möjlighet att få tillgång till dokument och data från regeringen utan att behöva göra en förfrågan i hela OECD-gemenskapen inklusive alla internationella jämförelseländer i rapporten.

“Rapporten från OECD, Digital Government Index 2019, borde tjäna som en väckarklocka för Sverige”, säger Per-Olof Sjöberg på RISE Sveriges forskningsinstitut. Per-Olof fortsätter med:

Samtidigt har Sverige lika bra om inte bättre förutsättningar för att i första steget ta oss över OECD medelvärdet men vi borde verkligen ligga i toppen på listan.

Som helhet är Sverige sist, både jämfört med OECD-länderna och de sydamerikanska länderna utanför OECD som är med i jämförelsen som Argentina, Brasilien och Uruguay. Totalt användes sex parametrar om digital demokratisering som digital tillgänglighet och användarvänlighet. I ingen av de sex parametrarna presterade Sverige bättre än OECD-snittet och fick blygsamma 0.25 poäng som helhet av 1,00 möjliga. OECD-snittet blev 0,50 och toppades av Sydkorea, Storbritannien och Colombia.


Referenser:

https://www.linkedin.com/posts/rise-research-institutes-of-sweden_oecd-digital-government-index-dgi-2019-activity-6726148317039927296-d7La

http://www.oecd.org/gov/digital-government/oecd-digital-government-index-2019.htm


Vad är OECD?

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, engelska: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi.

En stor del av OECD:s verksamhet är att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer. OECD lyfter även fram lärorika exempel inom olika områden. Vidare har OECD en statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet och ger ut årliga rapporter.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!