“There is no salvation for civilization, or even the human race, other than the creation of a world government.”/Albert Einstein

Mänsklighetens tragedi

Vi har fastnat i det egoistiska dilemmat. Det bästa för oss vore om alla andra löser miljöproblemen, medan vi själva åker med gratis på resan till framtiden. Det är vad både nationer, företag och personer hoppas på. Men eftersom ingen verkar beredd att betala priset, har vi ingen framtid att resa till. 

Det finns en stor och befogad frustration i världen. De politiska systemen ger oss inte makt att påverka vår egen framtid. Greta Thunberg har konfronterat världens makthavare ända upp i FN. Men FN är ingen global demokrati utan en samling nationer. Nationalismen har ingen lösning på klimatkrisen. Det är ingen tillfällighet att nästan alla klimatförnekare är nationalister. Nationalstaterna kan nämligen inte fatta de beslut som krävs. 

Miljöproblemen är globala
I avsaknad av global politik styrs världen istället av internationella företag. Mänskligheten saknar ett demokratiskt parlament som tar ansvar för jordens ödesfrågor och som är behörigt att stifta globala lagar. För att komma ur dilemmat behöver vi genomföra världens första globala folkomröstning. Folkomröstingen handlar om att instifta ett system för globalt och demokratiskt beslutsfattande. För att vinna bred acceptans måste systemet skilja sig från traditionella former av demokrati på några avgörande punkter.

För det första får systemet inte vara hierarkiskt. Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut. Robert Michels konstaterade redan 1911 att alla politiska partier obönhörligen utvecklas till hierarkier. För det andra måste systemet vara demokratiskt. Det betyder att bara direktdemokrati kan komma på fråga. Och det går ju inte, för då skulle alla behöva vara med och bestämma om allt. Eller måste det vara så? 

Självbegränsat inflytande
Inspirationen till detta förslag kommer från litteraturen. Odysseus ville så gärna höra sirenernas sång att han lät binda sig själv vid båtens mast för att inte lockas i fördärvet. Samma strategi kan vi använda för att låta dig och mig vara med och bestämma över världens framtid.

I ett demokratiskt system är rösträtten allmän och varje röst är värd lika mycket. Men ingenting hindrar att vi frivilligt begränsar oss. Bara vi får välja själva vilken fråga vi vill bestämma om, kan vi nöja oss med att vara med och fatta ett enda globalt beslut om året. Det är ändå mycket mer makt än vi har nu. Förslaget innebär en självbegräsad direktdemokrati.

Bättre globala beslut
Författaren James Surowiecki menar att en grupp fattar minst lika bra beslut som den klokaste gruppdeltagaren, under förutsättning att gruppen har engagerade och självständiga deltagare. Besluten ska dessutom vara decentraliserade. Decentraliserade beslut i globala frågor låter som en paradox, men det är precis vad självbegränsad direktdemokrati leder till. Vi får en arbetsfördelning baserad på intresse och kunskap, eftersom de båda sammanfaller.

Målet är att skapa ett parlament där alla världens människor representerar sig själva. Parlamentet finns på internet och är öppet alltid, för alla. Allt arbete sker inför öppen ridå och alla kostnader redovisas. För att undvika korruption är beslutsfattarna anonyma för varandra. Du loggar in med digitalt ID i mobilen.

Du har rösträtt i 1-4 frågor om året. Först bestämmer du vilka frågor du vill rösta om, sen är du välkommen att ta del av debatten och rösta.

Vad krävs för att komma dit?Ett demokratiskt världsparlament kan bara skapas genom en global folkomröstning. Vägen dit bör vara så enkel som möjligt för att vi ska hinna förändra världen innan det är för sent. För att en omröstning ska vara juridiskt bindande måste minst hälften av jordens medborgare rösta. Dessutom bör minst 66.7% av dem rösta ja. Internet och smartphones har gjort detta möjligt.

För att nå dit krävs internationellt samarbete, marknadsföring och en hel del programmering. Vägen ser inte så komplicerad ut på bilden. Det handlar om att skaffa en smartphone, ladda ner ett par appar och följa instruktionerna. För en datorvan person är det gjort på en kvart. Men tänk på att drygt fyra miljarder människor måste göra gemensam sak. Först ska 70% ha smartphones. Sen krävs det enorma resurser och ansträngningar för att nå ut med information, skapa opinion och genomföra kampanjer för att få folk att rösta. Räkna med att många nationer kommer att motarbeta förslaget kraftigt.

Tre steg mot global demokrati
Alla förberedelser handlar om att göra det så lätt som möjligt att införa global demokrati. När tillräckligt många har smartphone med internet är det dags.

1. Skaffa digitalt ID
Det är viktigt att endast fysiska personer har rösträtt, alltså inga botar. I Sverige använder de flesta BankID men det är ovanligt i stora delar av världen. Omkring 50% av jordens befolkning har redan smartphone. Förutsättningen är att man har en smartphone med biometrisk inloggning. När 70% har det så är det dags. Då behöver de skaffa digitalt ID. Vi hoppas att det kan ske under 2023. 

2. Digital plånbok med 10 Pollar 
För att motivera människor att skaffa digitalt ID så får de också en digital plånbok med 10 Pollar, en ny global kryptovaluta. Det nominella värdet är samma som dollar. Tio dollar är mycket pengar för en stor del av mänskligheten. Till skillnad från andra kryptovalutor belönar Pollar demokratiskt arbete istället för dagens energiförbrukande sökande efter primtal. Systemet behöver därför inga professionella politiker. Istället får man betalt på ackord när man är med och röstar och debatterar. Samma blockchain-teknik som ligger bakom kryptovalutan verifierar också omröstningen. Målet är att antalet individer med Digitalt ID och Pollarkonto ska vara 70% av jordens röstberättigade i december 2023. 

3. App för global omröstning
Sedan laddar man ner appen för digital global folkomröstning. Om man röstar så får man ytterligare 10 Pollar i sin digitala plånbok. Pengarna blir värdefulla om förslaget går igenom. Förutom omröstning har appen också funktionen för debatt, värdering av argument och inlämning av förslag. För att rösta använder man sitt Digitala ID. Frågan i den första omröstningen är: 

Stödjer du instiftandet av ett människostyrt, direktdemokratiskt och självbegränsat globalt parlament på Internet som har befogenhet att lagstifta i globala frågor? 

Om resultatet blir JA i omröstingen så kan vi först och främst förvänta oss en global fest av aldrig skådat slag. Om mänskligheten lyckas ta sitt förnuft till fånga och enas om att skapa ett globalt parlament så har vi åstadkommit något fantastiskt.

BÖRJA FÖRÄNDRA VÄRLDEN Om förslaget går igenom – om minst hälften röstar och en kvalificerad majoritet röstar JA – så kan vi börja förändra världen. Systemet är gjort för att fatta globala beslut. Du väljer dina intresseområden, t.ex miljö, utbildning, ekonomi och får sedan förslag på frågor att ta ställning till inom dessa områden. Först kanske FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kommer skrivas om till en uppsättning globala lagar. Sen måste de bästa idéerna för att minska växthuseffekten tas fram. Vi kan säkert vänta oss förslag om global skatt, bekämpning av kriminalitet och nedrustning av kärnvapen mm.

Vi har förespråkat en global folkomröstning med hjälp av smartphones, digitalt ID och en app för global demokrati. Appen är samtidigt det verktyg som vi vill införa. För att omröstningen ska bli legitim, måste minst halva jordens befolkning delta. Som motivation har vi föreslagit en ny digital valuta “pollar”. Pollar belönar aktivitet i parlamentet och valutan blir värdefull om parlamentet röstas fram med kvalificerad majoritet, minst 66.67%. De blir början på en global medborgarlön för alla som gör sin demokratiska plikt. 

Du som har läst detta har ett uppdrag. Sprid informationen till så många du kan. Hjälp till att genomföra idéerna. Det handlar om att slåss mot världens mäktigaste och det är ingenting som man kan göra själv. Men tillsammans kan vi vinna därför att vi är så väldigt många fler. Och vi har den moraliska rätten på vår sida.

Per Norbäck
Filosof

Norbäck grundade tillsammans med sina gymnasieelever, Sveriges första direktdemokratiska parti, Demoex, ett demokrati experiment som lyckades ta sig in i kommunvalet i Vallentuna och fortsatte under 2000 talet. När studenterna gick vidare deltog Norbäck i uppbyggandet av Direktdemokraterna 2014.

Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati. Vi uppbär inga press- eller mediestöd, 
123 538 37 40 skriv Dagens Demokrati

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!