Om oss

Dagens Demokrati vill lyfta initiativ och verktyg som ger medborgarna möjligheter att delta i beslutsfattandet på jämbördiga villkor. Vad innebär demokrati egentligen och vad behövs för att alla ska kunna delta på samma demokratiska villkor. Vilka är de viktiga politiska besluten. Hur har de demokratiska spelreglerna förändrats över tid, av vilka och vad blev konsekvenserna. Det här är samtal som hela tiden behöver hållas levande i en fungerande demokrati.

Hela vårt samhälle bygger idag på att vi betalar likvärdig skatt, att den går till det vi kommit överens om. Så ser det inte ut idag. För att kunna göra relevanta val, grunden för valfrihet, måste vi alla kunna följa och utvärdera de verksamheter våra skattemedel bidrar till. Att kunna se hur skattemedel drivs in och vart de tar vägen, är grundläggande i en demokrati. För det behöver vi ha fri tillgång till information. Det är därför vi har lagparagrafer som; Offentlighetsprincipen som skyddar allmänintresset. Yttrandefrihet som gör att vi kan lyfta olika perspektiv. Meddelarfrihet för att de som vågar stå upp mot det som inte är rätt, inte ska straffas. Mötes- och demonstrationsfrihet för att kunna samla fler. Pressfrihet för att vi ska kunna informera om när saker inte går som det var tänkt men också om alternativ som har kraft att förändra det som inte fungerar. Det statliga Mediestödet (tidigare presstöd), är till för att främja mångfald och konkurrens, ändå ägs de flesta tidningar av samma koncerner som i sin tur ägs av eller äger kommersiella intressen.

Sedan politikerna i Sverige bytte lagparagrafen; Tjänstemannaansvar, mot riktlinjer, har folkvalda tjänstemän kunnat ta beslut som ekonomiskt gynnar de själva och sin bekantskapskrets, utan straffansvar. Det gör att korruptionen i Sverige kan breda ut sig, att vi förlorar inflytande över betalningsmedel, skattebördan hamnar i obalans och våra skattemedel inte längre bidrar till allmän god välfärd och infrastruktur. Inte ens för de som allra mest behöver. Inte för den arbetarklass som arbetat och betalat skatt i hela sitt liv. Hur har det kunnat bli så?

Dagens Demokrati vill lyfta historierna bakom och sätta de i relation till aktuella frågor, genom att göra om remisser till artiklar och sprida information om Folkinitiativ som tas på såväl lokal som nationell, EU och global nivå, för våra prenumeranter. För att alla ska ha råd, har vi satt ett lågt grundpris men det förutsätter att du som kan betala, väljer den högre summan. Vill du inte prenumerera går det bra att swisha valfritt belopp som tack för det du just fått ta del av, för att du vill läsa mer av oss, för att bidra till oss som kämpar.

Dagens Demokrati vill vrida och vända på perspektiven. Du är välkommen att skicka in en artikel eller delta i debatten men tänk på att underbygga dina påståenden med tydliga källhänvisningar. 

Lotte Johansson 
Journalist, Ansvarig utgivare, Dagens demokrati

Dagens Demokrati är oberoende, uppbär inga press- eller mediestöd men vi ges möjlighet att ansöka om det under 2022, om vi lyckas uppfylla kriterierna för antal prenumeranter, läsare och producerat material. Även i den processen behöver vi stöd.

Vill du läsa mer av oss, prenumerera eller Swisha ditt bidrag: 123 538 37 40  skriv Dagens Demokrati

123 538 37 40 skriv Dagens Demokrati