GÄSTSKRIBENT Bruno Kaufmann, statsvetare och journalist skriver om Västerås första folkomröstning någonsin och hur Västerås nu har blivit en förebild efter att kommunfullmäktige väljer att följa folkomröstningsresultatet. Bruno skriver bland annat att "det är så en modern demokrati...
Majoritetens nej till folkomröstning stoppade Knivstas omförhandling. Majoriteten bestående av M, C, S, V och Mp samt oppositionspartiet KD:s nej till folkomröstning om fyrspårsavtalet försämrade Knivsta kommuns möjligheter till en omförhandling av avtalet med staten. Det skriver gruppledaren Lennart Lundberg och...
2011 ändrades kommunallagen för att göra det enklare att framtvinga lokala folkomröstningar via folkinitiativ. Idag krävs det att 10 procent av de röstberättigade i kommunen skriftligen skriver under folkinitiativet samt att inte mer än 2/3 av ledamöterna i kommunfullmäktige...
Att få sin röst hörd är grunden i en demokrati. Alla demokratiska styrelseformer utgår från samma princip, att all makt ska utgå från folket. När Sveriges demokrati utformades under 1800-talet fanns varken internet, tv eller radio för folket. Kommunicera,...
Ett medborgarförslag har skickats in till kommunfullmäktige där det efterfrågas att sammanträdena görs tillgängliga för allmänheten genom digitala sändningar. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet. Med dagens teknologi samt system är detta ett ypperligt sätt att...
Folkomröstningsalternativet 1 "Hela kommunen ska leva och lära" fick hela 89% av rösterna. Totalt deltog 38% av alla röstberättigade i kommunen. Till SR säger Fredrik Hansson, kommunalrådet att ärendet ska upp i december och att det är för tidigt...
Nils Harnesk (S) har nu i den socialdemokratiska tidningen NSD kommenterat angående den kommande folkomröstningen den 8 november om landsbygdsskolor i kommunen. Och det är en dyster läsning för alla demokrati-förespråkare. Jag ska försöka bryta ner och besvara Nils...