Valsedlar som inte kommer fram, eller göms undan av röstmottagare, och där namninsamling till folkomröstning om kollektivtrafiken räknas medvetet fel med drygt 1 000 underskrifter, av kommunens tjänsteman som själv låg bakom genomförandet av förslaget det röstades om. Efter en granskning av förvaltningsrätten fattades det istället 20 korrekta namnunderskrifter för folkomröstning, Örebro kommun vägrar fråga folket.

Är Örebro Sveriges mest odemokratiska Region och Kommun? Om man enbart utgår från senaste turerna borde Örebro toppa listan. Det finns många knep man lärt sig under året, gällande hur man kan påverka ett val. I Botkyrka valde rösträknarna köra som hemliga Arne i Trazan & Banarne, fast varje röst Socialdemokraterna fick dubblade man. I Örebro däremot valde man helt enkelt att försöka slippa räkna vissa röster, som exempelvis Örebropartiets som inte fick inte lägga ut sina valsedlar i vallokalerna. Röstmottagarna valde istället att gömma undan valsedlarna, trots att partiet var ett anmält parti till regionvalet precis som förra valet.

I årets val var det en del förändringar som röstmottagarna måste hantera. Valsedlarna skulle plockas bakom en skärm för att stärka valhemligheten. Enbart röstmottagarna har nu tillåtelse att lägga ut valsedlarna. Den lagändringen kom till efter att Sverige fått kritik från EU gällande brist på valhemlighet i röstlokalerna. I flera kommuner har de möjliggjort att valsedlarna kan lämnas centralt, medan kommunerna sedan distribuerar ut. På det sättet kan alla anmälda partier få ut sina valsedlar i vallokalerna samtidigt, men bland annat i Örebro tvingades mindre partier att själva åka ut till exakt varje vallokal i hela regionen, för att få sina valsedlar tillgängliga för väljarna. Vilket är extremt odemokratiskt då de ger mindre partier en orimlig uppgift att få ut valsedlarna innan öppning. Utöver det tvingas partierna att själva åka ut och kontrollera att valsedlarna finns kvar och inte blivit undangömda såsom Örebropartiets.

Men i Örebro är det inte bara valet som skriker odemokratiska krafter. Underskrifter har samlats in för att stoppa byggandet av separata bussfiler, på bekostnad av längre köer för bilister. Man lyckades samla in en bit över 10% som krävs för att framtvinga en folkomröstning, men när rösterna skulle räknas gjordes det av tjänstemannen som själv låg bakom genomförandet av förslaget om bussfilerna, och personen låg uppenbarligen i intressekonflikt med att stoppa folkomröstningen. Tjänstemannen lyckades ogiltigförklara tillräckligt många, så många att det endast var 900 röster ifrån en folkomröstning. Marcus Allard, Örebropartiet hävdar enligt P4 Örebro att över 1 000 namnunderskrifter har manipulerats av kommunens tjänsteman. Med andra ord medvetet ändrat underskrifter för att ogiltigförklara.

Rösträkningen överklagades och räknades om av förvaltningsrätten i Karlstad, då blev det endast 20 röster ifrån en folkomröstning. Kommunens ordförande John Johansson svarar i P4 Örebro “Nu vet vi att dem skäl som kommunen angav också delas av Förvaltningsrätten, det tycker jag är skönt”. Det finns inget annat sätt jag kan förklara mitt och Örebroarnas vrede än att citera statsvetare Simon Matti;

Det handlar ju inte om någonting annat än att man inte riktigt ÄR sugen på att ta reda på vad folk egentligen tycker…

När det uppenbarligen finns ett tillräckligt stort intresse för att ha en folkomröstning i frågan, varför kan inte kommunen självmant gå med på det? Varför måste majoriteten i Örebro utnyttja det förlegade systemet maximalt. Varför kämpar de emot det demokratiska, att ta reda på vad folkviljan säger i en folkomröstning om ärendet?

Att Sverige, som ett av världens mest högteknologiska land inte kan tillåta digitala namninsamlingar, såsom vi idag kan göra till Europaparlamentet, är oförklarligt, särskilt som man stolt vill skryta om vår demokrati för omvärlden och en digitaliseringsstrategi med målsättningen “att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” Till saken hör att Sveriges unga är de minst utbildade i de digitala verktygen, samtidigt som de har störst tillgång till dessa.

Jesper Ek

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!