Vallagen kommer ändras för att ge ett starkare skydd för röstberättigade. Förändringarna innebär bland annat att valnämnden kommer ta över ansvaret att lägga ut alla valsedlar i val- och röstmottagningslokalerna.

Andra förändringar som röstades igenom i riksdagen var:

  • Röstmottagare ska utbildas med hjälp av utbildningsmaterial.
  • Röstmottagare får rätt att avvisa personer som stör ordningen i vallokalen, men ej porta.
  • Valsedlar ska kunna tas i avskildhet.
  • Röstmottagare eller annan person ska kunna hjälpa röstberättigade med funktionsnedsättning att rösta bakom avskärmningen.

Vad som inte gick igenom var bland annat sekretess för den personen som följde med bakom avskärmningen för att hjälpa den funktionsnedsatta. Enligt Erik Ottoson (M) ansåg regeringen (då bestående av MP & S) att det skulle vara för komplicerat att förstå konsekvenserna av att bryta tystnadsplikten. Ottoson själv anser att påtryckningsrikserna måste tas med i beräkningen. Ingen ska bli tvingad att rösta på ett sätt emot sin vilja och/ eller riskera att få sin valhemlighet röjd.

Regeringen via Mia Sydow Mölleby (S) besvarade med:

“Skälet till att regeringen inte gick fram med förslaget om tystnadsplikt var att man såg svårigheter i hur det skulle säkerställas att den som gick med fick rätt information, hur röstmottagaren ska avgöra och sedan leverera informationen på ett bra sätt och hur detta sedan ska kunna följas upp. Det var också sådant som bemöttes ganska mycket från remissinstanserna.”

Andra förslag som tog upp men inte fick bifall var bland annat:

  • Gemensam/ Neutral valsedel där en valsedel delas ut per röstberättigade (istället för flera hundra per person som idag).
  • En ska utses till ordförande bland deltagande röstmottagare.

Läs ärendet i sin helhet på riksdagens hemsida:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forstarkt-skydd-for-valjare-vid-rostmottagning_H901KU6

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!