Vi publicerar en översatt artikel av Chiara Valsangiacomo i flera delar. Konceptbildning Diskussionen hittills har kartlagt flytande demokratins begreppshistoria och dess existerande definitioner, och visat behovet av en minimal definition grundad i en sparsam och sammanhängande uppsättning nödvändiga och...
Föregående avsnitt (Del 2-4) presenterade en litteraturbaserad typologi av de nyckelelement som kännetecknar flytande demokrati, men utan att diskutera konkreta definitioner. Faktum är att det är ovanligt att hitta tydliga definitioner av flytande demokrati i litteraturen. Därför saknar vi en standarddefinition av flytande demokrati som accepteras av forskare, vilket är något nedslående eftersom inkonsekvent användning av termen hindrar oss från att förstå fenomenet flytande demokrati, uppskatta dess unika karaktär och utnyttja dess potential för förändring.
Principen för online-deliberation infördes i början av 2000-talet för att förbättra kvaliteten på deltagandet genom att uppmuntra online-deliberation. Med andra ord var flytande demokrati tänkt som en procedur för att hjälpa en grupp användare att tillsammans utarbeta svar på särskilda frågor och att effektivt utarbeta policyförslag.
Principen om frivillig delegering dök upp på 1960-talet för att främja större delaktighet och expertis genom att låta medborgarna bestämma om de skulle rösta direkt eller inte. Den gör det möjligt för de ursprungliga väljarna att straffa eller belöna fullmakten utan att vänta på ett bestämt valdatum.
Översättning av Chiara Valsangiacomos text. Sista delen publiceras på söndag. Konceptrekonstruktion Vissa forskare hävdar att idén om flytande demokrati växte fram runt sekelskiftet i ett utpräglat icke-akademiskt sammanhang. Även om det är sant att termen myntades och fick en framträdande...
Vi publicerar en översatt artikel av Chiara Valsangiacomo i flera delar. Varje söndag publiceras en ny del. Introduktion Föreställ dig en grupp eller befolkning med allmän rösträtt, vars medlemmar respektive väljare, vid varje kollektivt eller politiskt beslut i viktiga frågor, har...