Principen om frivillig delegering dök upp på 1960-talet för att främja större delaktighet och expertis genom att låta medborgarna bestämma om de skulle rösta direkt eller inte. Den gör det möjligt för de ursprungliga väljarna att straffa eller belöna fullmakten utan att vänta på ett bestämt valdatum.
Översättning av Chiara Valsangiacomos text. Sista delen publiceras på söndag. Konceptrekonstruktion Vissa forskare hävdar att idén om flytande demokrati växte fram runt sekelskiftet i ett utpräglat icke-akademiskt sammanhang. Även om det är sant att termen myntades och fick en framträdande...
Vi publicerar en översatt artikel av Chiara Valsangiacomo i flera delar. Varje söndag publiceras en ny del. Introduktion Föreställ dig en grupp eller befolkning med allmän rösträtt, vars medlemmar respektive väljare, vid varje kollektivt eller politiskt beslut i viktiga frågor, har...