Folkomröstningsalternativet 1 "Hela kommunen ska leva och lära" fick hela 89% av rösterna. Totalt deltog 38% av alla röstberättigade i kommunen. Till SR säger Fredrik Hansson, kommunalrådet att ärendet ska upp i december och att det är för tidigt...