Politiker går emot folkviljan vilket försvagar demokratin och att ett nytt politiskt system behövs för att bättre spegla folkviljan. Förslaget är att övergå till en e-demokrati med ett flytande demokratiskt styrelseskick, skriver Jesper Ek, Lennie Niit och Fredrick Östlund...
Riksdagen har den 6 april 2022 genomfört den första av två omröstningar för att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten för terroristorganisationer i Sverige, men vad som omfattas av "terrorism" har ännu inte blivit universellt och accepterat av alla. Något Sveriges...
Mer än en fjärdedel av alla svenska medborgare riskerar att sakna ett parti/ representant i riksdagen. Med andra ord kan 1,9 miljoner svenskar komma att sakna inflytande över riksdagens beslut.
Den tyska energimixen utgörs av 15 procent rysk naturgas, det gör landet till Rysslands största kund av naturgas. Rysslands invasion av Ukraina och en vilja att uppnå ”energifrihet”, har fått Tyskland att satsa på lokal förnybar energi. 2030 ska...
Den växande rörelsen Positiva pengar samlar studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för att reformera penningsystemet, för en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi. Positiva Pengar är den svenska grenen av International Movement for Monetary Reform...
Sveriges demokrati visar sig ha stora svagheter när juriststudenter från Uppsala Universitet i ett rollspel lyckas med uppgiften att hitta hål i demokratins självförsvar. 5 studenter har fått uppdraget att ändra på valsystemet för att bibehålla sin makt, för all...
Pengar uppfanns som ett verktyg av de styrande för att organisera och utveckla samhället, för att viktiga sysslor skulle kunna utföras. Dubbel bokföring av krediter och skulder visade vem som var skyldig vad. Väder, krig och andra katastrofer kunde...
2020 års valutredning anser att regeringen bör möjliggöra för väljare som har digital brevlåda för myndighetspost ska kunna få sitt röstkort digitalt, det meddelade Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tillsammans med Lena Hjelm-Wallén, tidigare statsråd och vice statsminister, är...
Vallagen kommer ändras för att ge ett starkare skydd för röstberättigade. Förändringarna innebär bland annat att valnämnden kommer ta över ansvaret att lägga ut alla valsedlar i val- och röstmottagningslokalerna. Andra förändringar som röstades igenom i riksdagen var: Röstmottagare ska...
Denna artikel skrevs redan 2005. Författaren och ekonomen Johan Sandwall var långt före sin tid, varför Dagens Demokrati finner det väsentligt att artikeln får en ny-publicering idag. Johan Sandwall:Till skillnad mot hur de stora bankkoncernerna arbetar med veritabel vinstmaximering, byggde...