Sveriges demokrati visar sig ha stora svagheter när juriststudenter från Uppsala Universitet i ett rollspel lyckas med uppgiften att hitta hål i demokratins självförsvar. 5 studenter har fått uppdraget att ändra på valsystemet för att bibehålla sin makt, för all...
Pengar uppfanns som ett verktyg av de styrande för att organisera och utveckla samhället, för att viktiga sysslor skulle kunna utföras. Dubbel bokföring av krediter och skulder visade vem som var skyldig vad. Väder, krig och andra katastrofer kunde...
2020 års valutredning anser att regeringen bör möjliggöra för väljare som har digital brevlåda för myndighetspost ska kunna få sitt röstkort digitalt, det meddelade Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tillsammans med Lena Hjelm-Wallén, tidigare statsråd och vice statsminister, är...
Vallagen kommer ändras för att ge ett starkare skydd för röstberättigade. Förändringarna innebär bland annat att valnämnden kommer ta över ansvaret att lägga ut alla valsedlar i val- och röstmottagningslokalerna. Andra förändringar som röstades igenom i riksdagen var: Röstmottagare ska...
Denna artikel skrevs redan 2005. Författaren och ekonomen Johan Sandwall var långt före sin tid, varför Dagens Demokrati finner det väsentligt att artikeln får en ny-publicering idag. Johan Sandwall:Till skillnad mot hur de stora bankkoncernerna arbetar med veritabel vinstmaximering, byggde...
Johan Sandwall, ekonom, född i mitten på 40-talet, läste ekonomi vid Stockholms universitet på 60-talet. Efter examen arbetade han i olika företag; 20 år med Sparbanken Stockholms ekonomisystem. En Sparbank är någon som lånar ut pengar som andra satt...
I OECD GDI får Sverige sämst betyg för sin digitala demokratiutveckling. Rapporten kommer fram till att Sverige är sist eller näst sist i EU i bland annat användarvänlighet och tillgänglighet av data/ information från myndigheter. Svenskar har sämst möjlighet...
Före detta riksdagsledamoten Mathias Sundin för Liberalerna säger till SR att Liberalernas partimedlemmar bör få rösta om januariavtalet. Sundin anser att medlemmarna bör få vara med och bestämma partiets vägval om att stanna eller lämna samarbetet med regeringspartierna Socialdemokraterna och...
Under helgen samlades det in 2 miljoner till de två 16-åringarna som överfölls och blev grovt misshandlade vid Solna Kyrkogård, Stockholm, i höstas. Insamlingen startades av riksdagsledamoten Hanif Bali i fredags och Bali säger till DN: Den högsta donationen...