Den växande rörelsen Positiva pengar samlar studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för att reformera penningsystemet, för en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi. Positiva Pengar är den svenska grenen av International Movement for Monetary Reform...
Pengar uppfanns som ett verktyg av de styrande för att organisera och utveckla samhället, för att viktiga sysslor skulle kunna utföras. Dubbel bokföring av krediter och skulder visade vem som var skyldig vad. Väder, krig och andra katastrofer kunde...
Denna artikel skrevs redan 2005. Författaren och ekonomen Johan Sandwall var långt före sin tid, varför Dagens Demokrati finner det väsentligt att artikeln får en ny-publicering idag. Johan Sandwall:Till skillnad mot hur de stora bankkoncernerna arbetar med veritabel vinstmaximering, byggde...
Johan Sandwall, ekonom, född i mitten på 40-talet, läste ekonomi vid Stockholms universitet på 60-talet. Efter examen arbetade han i olika företag; 20 år med Sparbanken Stockholms ekonomisystem. En Sparbank är någon som lånar ut pengar som andra satt...