Riksdagen har den 6 april 2022 genomfört den första av två omröstningar för att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten för terroristorganisationer i Sverige, men vad som omfattas av "terrorism" har ännu inte blivit universellt och accepterat av alla. Något Sveriges...
Vallagen kommer ändras för att ge ett starkare skydd för röstberättigade. Förändringarna innebär bland annat att valnämnden kommer ta över ansvaret att lägga ut alla valsedlar i val- och röstmottagningslokalerna. Andra förändringar som röstades igenom i riksdagen var: Röstmottagare ska...
I följande inlägg kommer vi gå igenom hur och varför du ska lämna ett remissvar. Framöver hoppas vi också kunna hjälpa svenska folket att tillsammans lämna in remissvar. Något vi tänkt kalla "folkets remissvar". När ett departement/ regeringen ska...
Före detta riksdagsledamoten Mathias Sundin för Liberalerna säger till SR att Liberalernas partimedlemmar bör få rösta om januariavtalet. Sundin anser att medlemmarna bör få vara med och bestämma partiets vägval om att stanna eller lämna samarbetet med regeringspartierna Socialdemokraterna och...
Regeringskansliet har publicerat en sammanställning från regeringens departement med ett urval av de viktigare förändringarna som sker inför årsskiftet. Ladda ner informationsmaterialet. Här nedan presenterar vi urvalet. Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden somrör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementetansvarar också för...
Kulturdepartementet publicerade den 30 september sin offentliga utredningen Det demokratiska samtalet i en digital tid (SOU 2020:56). Huvudfokuset i utredningen har varit att motarbeta och ge förslag mot desinformation, propaganda och näthat i det demokratiska samtalet. I sin sammanfattning...