Den växande rörelsen Positiva pengar samlar studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för att reformera penningsystemet, för en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi. Positiva Pengar är den svenska grenen av International Movement for Monetary Reform...
Före detta riksdagsledamoten Mathias Sundin för Liberalerna säger till SR att Liberalernas partimedlemmar bör få rösta om januariavtalet. Sundin anser att medlemmarna bör få vara med och bestämma partiets vägval om att stanna eller lämna samarbetet med regeringspartierna Socialdemokraterna och...
Att få sin röst hörd är grunden i en demokrati. Alla demokratiska styrelseformer utgår från samma princip, att all makt ska utgå från folket. När Sveriges demokrati utformades under 1800-talet fanns varken internet, tv eller radio för folket. Kommunicera,...