Johan Sandwall, ekonom, född i mitten på 40-talet, läste ekonomi vid Stockholms universitet på 60-talet. Efter examen arbetade han i olika företag; 20 år med Sparbanken Stockholms ekonomisystem. En Sparbank är någon som lånar ut pengar som andra satt...
Han är maltés, egenanställd, har en byggfirma och vill köpa min bil när jag efter tre månader på Malta ska återvända till Sverige. Vi kör genom den täta trafiken, tvärs genom Malta, för att som han säger, få hjälp...
Viktor Morawski, upphandlingschef sedan sex månader på Värmdö kommun, bjöd in Värmdös företagare till en utbildningslunch i torsdags, för att informera om kommunens upphandlingsprocess. Morawski är advokat, och har tidigare arbetat som upphandlingschef i Järfälla 2009-2012 och Nynäshamn-Haninge 2012-2015,...
"Vi har alla förlorat på att stora delar av sanningen om kvinnors rösträtt har fått falla i glömska. I dag finns alltför många som vinner partipolitiska poäng på att kunskapen i denna sak, blivit reducerad med fokus på ett...
Upphovet till att Sydafrika, Afrikas rikaste land tömdes på statskassan, började med att familjen Gupta från Indien satte sig ner och kartlade vart de stora offentliga utgifterna i Sydafrika gick, för att sedan spekulera i hur de skulle kunna...
Hur tre män lyckades avreglera hela finans- och kreditmarknaden och vad det har lett till
Den 3 oktober 2000 arrangerar gymnasiet i Vallentuna en studiedag på temat IT och demokrati, syftet är att försöka väcka intresset för politik bland unga. Ett företag som har utvecklat ett elektroniskt debattsystem kommer till gymnasiet och sätter upp ett nätverk. Arbetet med...
Idag får vanliga löntagare betalt efter den tid de arbetar, oavsett om lönen räknas per timme eller månad. Men av någon anledning byter vi plötsligt beräkningsgrund till procent när inkomstskatt ska dras, drygt 30 % för de flesta, före...
En förutsättning för att kunna vara med och ta ställning i en fråga som om vi ska höja eller sänka olika skatter, förutsätter att vi först gör hela budgeten mer transparent, lättförståelig och överblickbar för medborgarna. Kommunens budget till exempel, kan idag...
Lettland 2011, två unga IT-entreprenörer skapar hemsidan ManaBalss (Min Röst), för att lettiska folket enkelt ska kunna vara med och bestämma. Detta efter att endast 59 procent av de röstberättigade i Lettland gått till valurnorna och förtroendet för de folkvalda...