1971 fick en 18 åring sitt fotografi publicerat som omslagsbild i tidningen Foto. Bilden var den första inte nakna bilden på åratal. Lösnummer upplagan sjönk. Kort efter fick chefredaktören ett samtal från ledningen på den Bonnierägda tidningen, nästa nummer...
Vad händer egentligen med grundläggande demokratiska rättigheter som offentlighetsprincipen i ett samhälle där tjänstemannaansvar inte längre existerar? JO får allt fler anmälningar mot kommuner, regioner och myndigheter. Både större medieföretag och mindre aktörer har tvingats gå till domstol för...
GÄSTSKRIBENT Bruno Kaufmann, statsvetare och journalist skriver om Västerås första folkomröstning någonsin och hur Västerås nu har blivit en förebild efter att kommunfullmäktige väljer att följa folkomröstningsresultatet. Bruno skriver bland annat att "det är så en modern demokrati...