Valsedlar som inte kommer fram, eller göms undan av röstmottagare, och där namninsamling till folkomröstning om kollektivtrafiken räknas medvetet fel med drygt 1 000 underskrifter, av kommunens tjänsteman som själv låg bakom genomförandet av förslaget det röstades om. Efter...
Svenska medborgare vet inte längre vad de röstar på, vilket gör att många överväger att rösta blankt, inte alls eller på det parti som verkar mest trovärdigt. Det finns några nya små partier men ingen verkar tro att de...
Fråga till samtliga partier på samtliga nivåer. I nuvarande politiska system tilldelas endast partier som vann förra valet, eller de partier som uppnådde en procent av rösterna en valbudget, och då utifrån förra årets valresultat. Det känns lite som...
Den Arabiska våren 2011 handlade om politiska vanstyren, korruption och skenande matpriser. Samma sociala oro startar konflikter världen över. Länder som Gemen, Libyen och Syrien har slutat i krig men vilka bär ansvaret för konsekvenserna som leder till krig....
Mer än en fjärdedel av alla svenska medborgare riskerar att sakna ett parti/ representant i riksdagen. Med andra ord kan 1,9 miljoner svenskar komma att sakna inflytande över riksdagens beslut.
I över 20 år har arbetslösheten i Sverige varit exceptionellt hög, medan tillväxten ökat till nivåer vi aldrig tidigare skådat. Fler varor produceras och exporteras. Inom industrin och tjänstesektorn har vinstmarginalerna ökat. Ny teknik och effektivare arbetsmodeller är vad...
Med svenska förvaltningsmodellens relativt lilla regeringskansli och fristående myndigheter, har svenska myndigheter en viktig roll i beslutsfattande på EU-nivå. Det är därför av yttersta vikt att myndigheterna styrs av personer som har ekonomiskt sinne, perspektivet Sveriges skattebetalare och en...
Den tyska energimixen utgörs av 15 procent rysk naturgas, det gör landet till Rysslands största kund av naturgas. Rysslands invasion av Ukraina och en vilja att uppnå ”energifrihet”, har fått Tyskland att satsa på lokal förnybar energi. 2030 ska...
Att förstå grundorsakerna till varför Rysslands president Vladimir Putin startade krig med Ukraina i februari 2022, är viktigt om vi vill förhindra att det blir värre och om vi vill hitta sätt att avsluta konflikten. På NATO-toppmötet i Bukarest i...
1991 avskaffar den dåvarande borgerliga regeringen, Carl Bildt, de statliga bostadssubventionerna. När bostadsbristen blir ett faktum, lovar politiker och fastighetsinvesterare samstämmigt att marknaden kommer att lösa bostadsbristen. Före 2005 gällde det historiska anskaffningsvärdet, det vill säga värdet motsvarade vad det...