Om Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna lyckas precis komma under riksdagsspärren samtidigt som antalet röster på övriga partier under riksdagsspärren m.m. består kommer mer än en fjärdedel av alla svenska medborgare att sakna ett parti/ representant i riksdagen. Med andra ord kommer 1,9 miljoner svenskar att sakna inflytande över riksdagens beslut.

I senaste opinionsundersökningarna ligger Miljöpartiet och Liberalerna en klar bit under riksdagsspärren med 3,1% respektive 2,3% samtidigt som Kristdemokraterna studsar mellan 4,7 – 6,0%. Övriga partier har totalt 1,3% av rösterna. Utgår man från senaste undersökningen skulle 6,7% av valdeltagarna sakna rösträtt. Lägger man där till ogiltiga röster, dit blanka valsedlar även inkluderas samt antalet medborgare som inte valde att besöka någon vallokal under valet 2018, är det totalt 20,41% som skulle sakna rösträtt i riksdagen om det var val idag. Under mandatperioden 2018-2022 har 15,51% av alla svenska röstberättigade saknats i riksdagen.

KOMMENTAR

Utvecklingen av antalet medborgare som saknar någon representant i riksdagen är alarmerande. Det spelar ingen roll ifall 90% av alla röstberättigade går till vallokalen om var fjärde medborgare blir maktlös. I en demokrati är det viktigt att alla röster blir hörda, förstådda och betydelsefulla. Dagens representativa demokrati riskerar att bli ännu mer auktoritär och ännu mer frånkopplad från folket. En demokrati är ingen demokrati utan sitt folk. Sverige måste drastiskt åtgärda bristerna i vår demokrati och fortsätta utveckla den för att bättre spegla hela rikets åsikter och värderingar.

Statistik hämtad från val.se samt val.digital. MP, L & KD beräknades få 3,99% av rösterna vardera och alla röstberättigade inkluderades.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!