Jag jobbar som anestesisjuksköterska. Jag är dessutom skyddsombud på min arbetsplats. Under pandemin flyttades jag in till en ​​intensivvårdsavdelning för covidpatienter. Det har blivit många timmar övertid, större press på både den psykiska och fysiska arbetsmiljön för mig och mina kollegor.

Jag arbetade fler nätter än normalt och arbetet var fysiskt mycket tungt. Tiden mellan arbetspassen flöt ihop och jag hade ingen energi för att göra något annat. Ibland kändes det som att jag inte skulle klara av stressen, och jag var orolig för att kroppen skulle säga ifrån.

Situationen var särskilt tuff under pandemin men också riktigt tung redan innan. Vi hade hoppats att vården skulle tas på allvar nu när alla såg hur illa ställt det var med den i landet i och med pandemin. 

Men jag upplever inte att våra makthavare lyssnar. Varken regeringen eller de som styr  regionalt. Åtgärderna som sattes in var för få och för sent. Jag ser också fram emot att få kunna gå ut och äta, ta del av kulturlivet eller bara kunna gå och handla utan att bli rädd för ett virus. Men folk blir fortfarande smittade, behöver fortfarande vård och vården har återigen glömts bort och förväntas lösas av oss som jobbar inom den.

Samtidigt som vi sliter ut oss kunde jag läsa att SKR (Sveriges kommuner och regioner) som ska se till att det finns vårdplatser för alla vägrar införa ett mål på fler vårdplatser.[2] Det var droppen som fick bägaren att rinna över för mig och mina kollegor som arbetat under obeskrivliga förhållanden.

Sedan covid-19 har varje pass varit underbemannat, det var illa innan men nu är det en katastrof. Ändå gör vi vårt bästa när det saknats säkerhetsutrustning och plats för allvarligt sjuka.

Trots all min frustration är allt jag vill att SKR och regeringen ska göra tre enkla saker innan vi går sönder:

* Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö
* Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats
* Kriskommission för vårdens arbetsmiljö

Därför har tretton fackförbund i vården gått ihop för att kräva att makthavarna vårdar vården. Jag vet att många står bakom oss men nu måste vi visa det. Om vi får tillräckligt många underskrifter kommer vi lämna över uppropet till socialminister Lena Hallengren.

Jag är ingen expert men det känns som att vi ber om helt uppenbara saker: fler vårdplatser, en kriskommission och bättre arbetsmiljö. Att vi sätter hälsan först.

Därför känner jag mig övergiven av makthavarna och jag är inte ensam. Jag älskar att jobba som anestesisjuksköterska. Det är allt jag velat göra. Men pandemin och bristen på stöd har gjort att jag börjar ifrågasätta allt, när jag egentligen bara vill fortsätta göra mitt jobb.

Vi behöver nu hjälp från SKR och regeringen så vi i vården inte förstörs eller lämnar våra jobb. För just nu är det återigen vi i kvinnodominerande yrken som får ta kostnaden såväl ekonomiskt och hälsomässigt medan sjukvården håller på att kollapsa. Politikerna lyssnar inte på oss i vården, därför måste många andra också ställa sig bakom våra krav: så att de inte går att ignorera.  Kan du skriva under vårt upprop för att regeringen och SKR ska vårda vården så jag fortsätter att orka hoppas på något bättre?

Situationen för och mina kollegor är ohållbar. Barnmorskor har redan sagt upp sig. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Vi är på gränsen till utmattning. Vården på gränsen till kollaps. Vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. För blir jag blir sjuk hur ska jag då kunna hjälpa någon annan att bli frisk?

Därför har vi vårdarbetare startat uppropet Vårda Vården som ger alla en möjlighet att tacka, men även sätta press på staten, SKR och regionerna att göra vad de kan för att förbättra vår villkor.

Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården, ordna fler vårdplatser med kollegor med rätt kompetens och säkra en hållbar arbetsmiljö dit fler söker sig – och vill stanna. Skriv under du också – vårda vården så att vi kan vårda dig.

Anestesisjuksköterska, Västra götaland

13 professions- och fackförbund har ställt sig bakom uppropet.: Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT, Psykologförbundet, Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, HälsoAkademikerna, Audionomerna och Vision. På Skiftet kan du stötta sjukvårdspersonalen med din underskrift. Det går också bra att starta egna upprop.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!