I Schweiz kan vem som helst skapa en nationell folkomröstning gällande ändringar i grundlagen. Kravet är att 100 000 medborgare stödjer förslaget i löpet av en 18 månaders period. Det kan göras i pappersform men också via nätet. Fyra...
Varför upphandlar kommuner överhuvudtaget tjänster före man gjort tydliga riktlinjer och har en lagstiftning på plats som säkerställer ökad kvalite och ökad trygghet, för just de som ska använda de olika tjänsterna inom välfärd och infrastruktur? Att i upphandling...
För att människor ska kunna ta sunda beslut behövs fri tillgång till objektiv information i objektiva- reklamfria- kostnadsfria- kanaler och plattformar, både i fysisk och digital form, politiskt och affärsmässigt obundna, för information, diskussion och möjlighet att rösta i...
Majoritetens nej till folkomröstning stoppade Knivstas omförhandling. Majoriteten bestående av M, C, S, V och Mp samt oppositionspartiet KD:s nej till folkomröstning om fyrspårsavtalet försämrade Knivsta kommuns möjligheter till en omförhandling av avtalet med staten. Det skriver gruppledaren Lennart Lundberg och...
Att få sin röst hörd är grunden i en demokrati. Alla demokratiska styrelseformer utgår från samma princip, att all makt ska utgå från folket. När Sveriges demokrati utformades under 1800-talet fanns varken internet, tv eller radio för folket. Kommunicera,...
Om demokrati är ett betygsämne för Moderaterna kan vi börja med att ge dem underkänt i demokrati. Redan i den grundläggande synen på demokrati har vi förlorat Moderaterna i Vellinge kommun. Kommunalrådet Carina Wutzler (M) ser inte sig själv...