Sedan 2010-talet har kryptovalutor, alltså valutor skapade av individer och utan stöd en regering, blivit allt vanligare som en ny form av valuta med flera fördelar jämfört med äldre statliga pengar. Allt fler människor använder olika kryptovalutor för olika ändamål. Regeringen bör utnyttja denna möjlighet genom att legalisera kryptovalutor som pengar. Detta steg skulle medföra flera fördelar inklusive att främja ekonomisk tillväxt och entreprenörskap, liksom att decentralisera demokratin och underlätta för mellanmänskliga samarbeten på lokal nivå.


Kryptovalutor kan göra ekonomin ännu mer global genom att öka den finansiella inkluderingen och möjliggöra smidiga gränsöverskridande transaktioner. Genom att erkänna kryptovalutor som pengar skulle Sverige placera sig i framkanten av denna finansiella revolution, främja innovation och stödja social som ekonomisk demokratisering i praktiken. Integrering av kryptovalutor i landets finansiella ekosystem skulle även locka internationella investeringar och ytterligare göra Sverige mer attraktivt globalt.


Vidare kan kryptovalutor bland annat stimulera entreprenörskap genom att erbjuda nya affärsmöjligheter, utveckla ekonomiska projekt och minska inträdesbarriärer. Det handlar till exempel om framväxten av DAOs som är decentraliserade autonom organisationer och fungerar ofta som en blandning av kooperativ, företag och fackföreningar. Dessutom skulle det uppmuntra utvecklingen av innovativa finansiella produkter och tjänster, vilket i sin tur skulle skapa fler jobb och även Community-baserade välfärdstjänster.


En annan fördel med legalisering av kryptovaltuor vore att minska risken för korruption och främja transparens. Detta steg skulle också visa den svenska regeringens engagemang för att främja ett mer demokratiskt, engagerande och medskapande samhälle. Kryptovalutor kan bland annat underlätta samarbete mellan individer och lokala samhällen genom att erbjuda ett decentraliserat, transparent och tillgängligt finansiellt system.


Genom att tillåta kryptovalutor skulle regeringens beslut även uppmuntra utvecklingen av gräsrotsinitiativ och gemenskapsdrivna projekt. Blockkedja-tekniken, som utgör grunden för kryptovalutor, kan skapa säkra och transparenta röstningssystem, förbättra det elektoraliska förfarandet och främja större medborgerligt engagemang. På det sättet kan Communitys, nätverk och andra organisationer som använder kryptovalutor också spela en betydande roll för att till exempel hantera några av de utmaningar som flyktingar står inför, såsom begränsad tillgång till finansiella tjänster och svårigheter att få identifieringsdokument.
På det sättet skulle kryptovalutor underlätta för faktorer som humanitär migration, integration och etablering. Vidare kan blockkedja-teknikens transparenta och oföränderliga karaktär till exempel hjälpa brottsbekämpande myndigheter att spåra och bekämpa kriminella aktiviteter, vilket gör samhället säkrare för alla. För decentralisering handlar i stort om att fler människor kan skapa nya lösningar och system som kan vara både lokala och/eller globala.


Sverige har möjlighet att bli en pionjär inom kryptovalutavärlden genom att erkänna deras användning som pengar. Genom att omfatta denna nya form av valuta skulle landet främja ekonomisk tillväxt, uppmuntra entreprenörskap, decentralisera styrningen, stärka lokala samhällen, förbättra demokratin och hantera de utmaningar som flyktingar och brottsrelaterade frågor innebär. Tiden är inne för Sverige blir det första landet i EU som formar framtiden på riktigt just rörande decentralisering och samverkan.


Vladan Lausevic

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!