2020 års valutredning anser att regeringen bör möjliggöra för väljare som har digital brevlåda för myndighetspost ska kunna få sitt röstkort digitalt, det meddelade Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tillsammans med Lena Hjelm-Wallén, tidigare statsråd och vice statsminister, är ordförande för 2020 års valutredning, där riksdagens partier finns representerade.

Enligt pressmeddelandet är samtliga partier eniga om förslaget samt följande:

  • Valmyndigheten får ansvar att samordna säkerhetsfrågor i valadministrationen.
  • En rutin för samordning och rapportering av incidenter i samband med val ska införas.
  • Kravet på att tillgänglighet vid val omfattar val- och röstningslokaler, röstningsförfarandet och information till väljarna förtydligas, för att väljare med skilda funktionsnedsättningar ska få så lika förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt.
  • Valmyndigheten ska tillhandahålla en vägledning med samlade regler och rekommendationer om tillgänglighet vid val.
  • Förstoringshjälpmedel och belysningsförstärkning ska erbjudas i val- och röstningslokalerna. Utredningen har tagit fram tre prototyper till hjälpmedel för väljare som är helt blinda eller har en grav synnedsättning att kunna rösta utan att behöva röja sin valhemlighet för någon.
  • Utlandssvenskar som fallit ur röstlängden ska kunna förtidsrösta i Sverige. Det ska också bli enklare för dessa att återupptas i röstlängden.

Förslagen föreslås kunna tillämpas först vid valet till Europaparlamentet 2024 och senare i alla svenska val.

Läs utredningen i sin helhet på regeringens hemsida:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/12/sou-202196/

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!