Nils Harnesk (S) har nu i den socialdemokratiska tidningen NSD kommenterat angående den kommande folkomröstningen den 8 november om landsbygdsskolor i kommunen. Och det är en dyster läsning för alla demokrati-förespråkare. Jag ska försöka bryta ner och besvara Nils i följande respons.

Nils börjar med att anse att det är problematiskt att bryta ner en komplex fråga till en ja/och nej omröstning och belyser forskningsrapporten “Åtta skolexempel på lokal demokrati”. Enligt Nils visar rapporten att 90 procent av de områden som påverkas av besluten röstar i folkomröstningar, men att omröstningar bland alla röstberättigade hamnar vid 30 procentenheter.
Nils anser att direktdemokrati kolliderar med jämlikhet genom att “de som redan har stora kunskaper och en politisk medvetenhet deltar och ges därmed möjlighet att förstärka redan existerande politiska ojämlikheter” som ett argument emot att stoppa nedläggningen av skolor i kommunen.

Hur kan ett ja/nej-beslut i kommunfullmäktige bli en komplex fråga när folket vill upphäva beslutet?

Luleå kommun, med Socialdemokraterna har genom enkel majoritet, i en ja/nej-omröstning röstar för nedläggning av skolor och förskolor. Självklart med stöd av en utvecklingsplan som också har fått bifall i kommunfullmäktige genom en ja/nej-omröstning. Folkomröstningen behöver inte och borde inte vara mer komplex än när den röstades igenom i kommunfullmäktige.

Hade Luleåborna fått varit med i utvecklingsplanen från börjar hade det här aldrig behövt hända.

Ifall majoritet hade tagit fram en utvecklingsplan som utgick ifrån dialog med alla berörda (dessa 90% i området som du Nils själv började sin krönika med) hade den här folkomröstningen aldrig haft ägt rum. Men nu på grund av er brist på att styra demokratiskt gör lokalborna det helt rätt med att motsätta sig beslutet och får ett legitimt omröstningsresultat, utan mellanhänder.

Politiskt ojämlikhet är inget argument emot demokrati.

Vid varje val till kommunfullmäktige, röstar vi indirekt för ett partis åsikter i bland annat skolpolitiken. Varför anser inte Nils Harnesk att demokratin är för komplex att rösta på ett enskilt parti för väljarna?

Jag är åtminstone säker på att en mer uppdelad röst, där man kan delegera till olika partier eller förtroendevalda per politiskt område skapar ett bättre och mer jämlik politiskt system där partierna är som störst där de har som störst förtroende. Att få “på köpet” trots att man själv är starkt emot är djupt odemokratiskt och leder till följande situation som Luleå nu befinner sig i. Det är därför även FN nu vill utforska möjligheten att implementera flytande demokrati.

Flytande demokrati möjliggör inte bara uppdelad röst och möjlighet till att själv rösta i de frågor man är intresserad av. Utan även att man kan ta tillbaka sin röst på partiet och byta till ett parti som representerar sig bättre. För det är ju det som är huvudfokuset med representanter. Att ha en som representerar sina egna åsikter. Finns det ingen ska man ha möjlighet att rösta själv.
För mig är är det svårbegripligt att inte kämpa och sträva åt en starkare demokrati. Där makten aldrig går för långt ifrån folket. Där man genom demokratiska vägar kan ta tillbaka makten till sin ursprungliga ägare. Där vi har en demokrati som faktiskt kan visa vad folket egentligen tycker.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!