I Schweiz kan vem som helst skapa en nationell folkomröstning gällande ändringar i grundlagen. Kravet är att 100 000 medborgare stödjer förslaget i löpet av en 18 månaders period. Det kan göras i pappersform men också via nätet. Fyra gånger per år får Schweizarna hem ett brev med information om de olika folkomröstningarna som pågår, tillsammans med valinformation. Ett förslag handlade till exempel om huruvida Schweiz skulle lägga 23 miljarder på svenska JAS stridsplan eller på välfärd. Jag minns ännu när våra svenska politiker tog plats i svenska morgonsoffor, log överseende mot journalisterna och vägrade ta till sig att JAS affären faktiskt inte skulle kunna gå igenom, om Schweiz medborgare röstade ner förslaget. Politikerna hävdade att avtal redan skrivits. Kanske är det så att det är svårt för svenska politiker att förstå att ett annat lands medborgare, faktiskt har andra reella demokratiska verktyg, än vad de givit sina egna medborgare. Verktyg som gör att folkomröstningar som initierats av folket, faktiskt blir beslutande, inte som i Sverige – enkom vägledande och kan därmed negligeras, oavsett utfall.

Tänk er en ändring i grundlagen för att kunna etablera centralbanken som den enda institution som tillåts att skapa pengar i form av mynt, sedlar och även banktillgodohavanden. I Sverige har det inte ens informerats från myndighetshåll, att banklån inte längre bygger på pengar som någon annan satt in, dåtidens sparbanker, eller att digital valuta idag skapas genom att privata kommersiella affärsbanker skapar nya lån av valuta som inte finns, genom en teknisk bokföringskonstruktion, här kvalar även svenska banker in. Internationella banker har i snitt ett par procent i likvida medel medan svenska banker har lite mer. Försök att låna pengar av bankerna till bostad eller en företags start på de premisserna.

Allt fler reser frågan varför samma privata aktieägare ska dela på de gigantiska vinstutdelningar som råder i privata banker men enkom riskerar att förlora 5 % i kristider, tack vare den statliga bankgarantin. Att dagens ekonomi bygger på spekulation istället för produktion har gjort att västvärldens infrastruktur är eftersatt, att svenska hushåll är högt belånade och att europeiska staters skulder är mer än 5-10 gånger större än inkomsterna. I Europa har många länder passerat en skuldnivå på 90 % av BNP. Om vi tittar på USAs totala skuld så har den från 60-talet ökat från 1000 miljarder till mer än 56 000 miljarder dollar.

Folkrörelsen MoMo lyckades samla 26% av befolkningen att rösta för en bankordning där Schweizarna själva skulle ta kontrollen av pengaskapandet. Det innebar att seriösa schweiziska medier diskuterade frågan och att samtliga politiker förväntades ha en åsikt om den i debatten. Schweiziska folkomröstningar brukar dessutom rapporteras i seriösa tidningar över hela Europa. Det är därför troligt att även utanför Schweiz har ekonomer, politiker, centralbankschefer och folk i allmänhet i större utsträckning börjat diskutera frågorna, eftersom de berör oss alla.

Efter en folkomröstning, oavsett resultat ska alla vuxna ha stött på argumenten för och emot, i detta fall, en monetär reform men så är tyvärr inte fallet idag. Mycket beroende på att media ägs av detsamma som äger bankerna, kanske inte direkt men indirekt genom korsvisa ägarstrukturer. Det här är frågor vi alla behöver diskutera och kan jämföras med EUs sätt att hantera frågor. Johan Norberg skrev i sin kolumn i den nerlagda gratistidningen Metro, om hur de arbetar i EU, om Jean-Claude Junckers uttalande, som då kandiderade till EU kommissionen som ordförande för den största partigruppen, konservativa EPP och som också blev vald till EU kommissionens ordförande 2014-2024.

”Vi bestämmer någonting, låter det ligga ett tag och väntar och ser vad som händer. Om ingen protesterar, av det enkla skälet att de flesta inte vet vad som har blivit beslutat, så fortsätter vi, steg för steg, tills det inte finns någon återvändo.” Han hävdade också att EU:s impopulära ekonomiska politik, med bailouts och centraliserad finanspolitik, bör slås fast i ”mörka, hemliga rum”.

Vår svenska  offentlighetsprincip är till för att man ska kunna granska makt och förvaltning. Sedan 2009 har mer än 69 inskränkningar gjorts i sekretesslagen, enligt miljöpartisten Peter Eriksson berättade att det räcker med att ett enda land i EU kräver sekretess för att Sverige ska tvingas hemligstämpla information för att överhuvudtaget få vara med i samarbetet. Först en vecka innan det klubbades skrev svensk media, till större delen ägd av Bonnierkoncernen och Schibsted. Vänstern satte sig emot men övriga partier la sig flata. Ni som tror att det hjälper att rösta på ett annat block än det som nu regerar kan ta med i beaktning att politiker som Klas Eklund, tidigare rådgivare åt Olof Palme och Kjell Olof Feldt sedan länge är chefsekonom på SEB och Thomas Östros, tidigare minister och ekonomipolitisk talesman, blev vd för den svenska bankföreningen. Dokumentärfilmen som SVT varit med och finansierat visar mycket mer än så här. Dock beslutade SVT att den inte fick visas före valet. En analys om hur det egentligen står till med banksektorn är andra saker som skjutits på.

De här är grundläggande frågor som påverkar vår infrastruktur, vår välfärd och är det som gör att jag väljer att stötta den direktdemokratiska rörelse som kämpar för allmän rösträtt i sakfrågor året om. Jag vill att elpriset inte ska vara beroende av huruvida vi är bra på att spekulera eller inte, att tågen ska rulla och underhållasoavsett vem som äger de. Att min mamma som gav sitt liv till fabrikerna ska ha den pension hon förtjänat, inklusive de löntagarfonder de arbetade ihop till som Göran Persson lånade på obestämd framtid. Att alla barn ska ges samma möjligheter att lära det de behöver i skola och på fritid för att utöva grundläggande demokratiska rättigheter, även i hur vårt finansiella system fungerar, liksom det över 3 000 sidor långa skattesystemet. Samma tillgång måste de som aldrig fått den informationen få, även om den teknik de inte växt upp med, inte behärskar.

Direktdemokratin är på stark frammarsch i världen och kan ses som ett vaccin mot de extrema vindar som blåser, oavsett om de kommer från extremhögern, extremvänstern eller utifrån religiösa fanatiker. Oavsett vilket parti du tillhör eller inte, oavsett vilken organisation du tillhör eller inte hoppas jag att du kommer att öppna dina ögon och engagera dig för allmän rösträtt i sakfrågor. Samtliga av oss gör det här ideellt, för att vi precis som Schweizarna ska kunna vara med och besluta om vart skattemedel ska gå och hur våra gemensamma investeringar ska förvaltas. Men det förutsätter en oberoende press, detta har jag redan skrivit om i en tidigare ledare. Och nej det går inte att rösta bort våra medborgerliga fri- och rättigheter, det måste vara glasklart i ett direktdemokratiskt partis stadgar.

Det behövs många människor ute på gatorna och på nätet som förklarar vad det handlar om, för att samla in de namnunderskrifter som krävs för att få till stånd en folkomröstning om en monetär reform. Nästan inga schweiziska initiativ har varit framgångsrika med mindre än 500 000 schweizerfranc i ryggen. Det kommer att behövas pengar för att betala två personer på heltid för att samordna kampanjen, för att täcka kostnader för att få underskrifter validerade, för kampanjmaterial, distribution av valsedlar och så vidare. Gör vi det i samband med valet, ja då behöver vi vara ännu fler.

Andreas Cervenka (författare, krönikör, ekonomijournalist på SvD förklarade på ett tydligt sätt hur det monetära systemet förändrats och vad som felar. Positiva pengar gör det likaså. En annan folkrörelse är Tidskatt som vill byta ut skattesystemet. Efter nästa val hoppas jag få se många olika alternativ som vi kan rösta på, inte bara en gång vart fjärde år genom en röstsedel, utan även digitalt, genom ett statligt BankID. För kan miljarder flyttas med hjälp av digital teknik, samtliga myndigheter kräva det som legitimation, något vi tvingas använda för att göra våra ärenden, ska staten också tillhanda detta. Först då kan folket starta egna banker på lika villkor, utan att bromsas av affärsbankerna som nu är de som äger, utfärdar och drar in BankID. Jag har träffat människor som berövats sitt BankID, hur många visste ens att det är möjligt?

Lotte Johansson
Ansvarig utgivare

Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati, vi uppbär inga press- eller mediestöd, 1235383740 skriv Dagens Demokrati

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!