Lagen om offentlig avrättning

Hur småskaliga kunskapsföretag , organisationer och offentlig verksamhet slogs ut

0
97

Varför upphandlar kommuner överhuvudtaget tjänster före man gjort tydliga riktlinjer och har en lagstiftning på plats som säkerställer ökad kvalite och ökad trygghet, för just de som ska använda de olika tjänsterna inom välfärd och infrastruktur? Att i upphandling efter upphandling ha så fria tolkningsutrymmen, gör att varje bolag själva kan definiera vad en verksamhet är. Det ger utrymme för låg kvalite för användarna och högre kostnader för skattebetalarna när konsekvenserna faller tillbaka på dessa, medan överskottet tillfaller ägarna. Jag kan inte se att någon större utveckling sker, annat än att ytterligare en gren inom välfärd eller infrastruktur tillåts sätta vinst före innehåll och kvalité i verksamheten. Ett aktiebolags styrelses primära uppgift, är att generera vinst åt ägarna, inte att ge användarna högre livskvalité eller för de som har det, en väg ut ur helvetet. Att rösta med fötterna blir svårt för någon som inte kan eller får välja en annan väg, busslinje, sjukhus, äldreomsorg, skola eller vad det nu kan handla om. Eftersom företagen tjänar mest på att få återkommande användare, patienter, elever eller fler kunder, är vi inne på en bräcklig arena där glädjebetyg utdelas, åtgärder som inte leder någonstans sätts in och produkter som varken är bra för oss eller miljön utvecklas.

Trots att kommunerna redan nu enkelt kan kräva vid varje upphandling, vid varje årlig tilldelning av skattemedel, att inte mer än 1 -2 % av investerat eget kapital får tas ut i vinst, samt ränta enligt fastsatt statlig norm, alltså ingen ockerränta. Hur svårt kan det vara att hålla sig till det. Riksdagen ägnade fyra år att skapa en bolagsform inför att välfärdsverksamhet och infrastrukturer skulle rullas ut till privata aktörer, SVB. Varför har inte SVB tagits i anspråk, varför finns inte formen med i upphandlingarna som krav? Hur många svenskar fick ens veta att företagsformen SVB kom till eller att den finns?

l ett SVB bolag får inte bolagen sälja verksamheten vidare till ett bolag som drivs i annan form. Det gör att riskapitalister motas bort, oetiska vinstuttag försvinner och skattebetalarnas pengar säkras i verksamheten, för att utveckla den. Inte till sämre innehåll, lågavlönad personal utan relevanta kunskaper, till att inskränka meddelandefriheten, yttrandefriheten eller till chefer och bolagsstyrelser med vidlyftiga behov.

Regler för företagsformen finns i 32 kapitlet i aktiebolagslagen. Det ska framgå av bolagsordningen och namnet att det är ett SVB aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, ha minst en revisor, vara överlåtande företag i en fusion eller vid en delning bara om det övertagande företaget är av samma slag. Företagsnamnet ska följas av beteckningen ”(svb)” om det inte framgår av namnet att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Vid värdeöverföringsbegränsningar gäller de allmänna begränsningarna i 17 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagslagen, de särskilda begräsningarna som anges i 32 kap. 5 § aktiebolagslagen. De i lagen särskilt angivna värdeöverföringsbegränsningarna gäller oavsett om bolagsordningen innehåller en sådan föreskrift eller inte. Vid skifte i samband med likvidation, ska aktieägarna tilldelas högst ett belopp som motsvarar det kapital som har tillskjutits bolaget som betalning för aktier, den del av återstående tillgångar med den begränsning som framgår av 32 kap. 5 § aktiebolagslagen. Vad som därefter återstår ska tillfalla det eller de andra aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som anges i bolagsordningen. Saknar bolagsordningen uppgift om ett sådant aktiebolag eller finns inte det eller de aktiebolag som anges i bolagsordningen, ska tillgångarna tillfalla allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden finansierar utveckling av projekt som drivs av olika organisationer som utvecklar människa och miljö. Manegen är krattad, allt kommunerna behöver göra är att lyfta fingret. Vad har vi annars kommunpolitiker till? För upp frågan i din kommun genom att driva igenom en folkomröstning i frågan, skicka in insändare och petitioner. Vilken fråga vill du driva med ett direktdemokratiskt parti för att få upp det på agendan? Allt börjar med ditt och mitt engagemang.

Kräv det här av era kommuner nu. Jag kommer definitivt att driva den, jag vill ha valfrihet för alla, inte marknadskommunisn och de demokratiska nedmonteringar den innebär.

Lotte Johansson – Ansvarig utgivare

Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati, vi uppbär inga press- eller mediestöd, 1235383740 skriv Dagens Demokrati


https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/vinstutdelning-1.3169

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!