Corona drabbar alla!

(Resumé av artikel ur #2 2021 av mdmagazin övers. L Hedman)

0
36
(Resumé av artikel ur #2 2021 av mdmagazin övers. L Hedman)

Vid Augsburgs corona-medborgarråd träffas staden för samråd

Sedan hösten förra året sammanträder i Fuggerstadt Medborgarrådet Corona. Även i andra delstater till exempel Thüringen har man blivit uppmärksam på grupperingen i Augsburg. Sedan drygt ett år ställer Corona-pandemin dag efter dag upp extrema utmaningar för hela samhällslivet. Ibland handlar det om att skaffa munskydd, ibland om intensivvårdsplatser, ibland om att ordna nödfallsomhäntertagande av barn, ibland om att söka kontaktvägar mellan personer, ibland om testcentraler.

Missmod trots omfattande information

Redan tidigt hade Augsburgs stadsförvaltning med överborgmästare Eva Weber (CSU) i spetsen informerat offentligt om hanteringen av pandemin. Trots det fanns det missnöje. “Som det visat sig, har det allt oftare dykt upp öppna frågor från medborgare, som haft åsikten att deras idéer och uppslag om Corona inte hörts och förblivit obeaktade. Det har fört till en flerfaldigt avvisande hållning gentemot de tvingande erforderliga Corona-regelverken”, säger överborgmästare Eva Weber. Mot denna bakgrund har stadens chef väckt liv i medborgarrådet Corona. “Corona påverkar oss alla. Därför är det mycket viktigt för mig att komma i samtal med så många människor som möjligt – även om det tyvärr bara blir digitalt” säger Weber. Den av henne själv modererade församlingen är inte bara till tjänst för den öppna diskussionen om coronabetingade utmaningar på medborgarnivå. Den erbjuder också tillfälle att nätverka med sex experter från förvaltningen liksom med fem medlemmar av stadsrådet i Augsburg – alla bara rådgivande – och utveckla lösningar.

För medborgarrådet uttogs genom speciellt lottningsförfarande tio medborgare som representativt tvärsnitt av Augsburgs befolkning. Förutsättning är att alla deltagare bor i Augsburg, är minst 14 år gamla och kommer med ett förslag i samband med att de anmäler sig. “Mellan kungörelsen om att man kan anmäla sig till medborgarrådet och det första sammanträdet i januari har nästan 700 förslag nått oss”, säger överborgmästare Eva Weber. En stor del av dem finns emellertid inom Förbundsstatens eller delstatens kompetensområden. Mot denna bakgrund beslöts att uteslutande ämnen som ligger inom stadens kompetens skulle komma till tals i medborgarrådet. Genom närvaro av politiska företrädare i medborgarrådet kan förslagen omedelbart diskuteras med målinriktning. Vilka förslag det är, avgör medborgarna själva. De förblir tillsammans i samma gruppering under tre sammanträdesrundor för att få samarbeta en längre tid med komplexa ämnesområden. Skola och utbildning, gastronomi, arrangemang och kultur samt upplysning och information var nu de första ämnesområdena som diskuterades. 

Önskvärt med mer känsla

Under mötena hittills önskades framför allt färre kalla siffror och mer emotionell information. Till exempel om intensivvårdsenheten vid Augsburgs universitetsklinik.. “Hur går det för medarbetarna? Hur hård är belastningen på kliniken?” Men det frågades också efter “goda förslag för tiden efteråt”. Dessutom hårdare kontroll av munskyddsplikten, ventilationslösningar och utökning av klassrums kapacitet. Och stadsrådet befattar sig under tiden med att testa en stads-licens för gastro-appen som registrerar gästerna.

Som en följd av råden stärktes också samarbetet med media, i vilka bättre rapporter om insjuknade publicerades. Även psykologiskt stöd till ensamma människor i form av “post-aktioner” till äldreboenden av barn initierades. 

Enligt förbundsdagstalman Wolfgang Schäubles (CDU) åsikt bidrar medborgarråden på Förbundsnivå till stabilisering av demokratier. Inget annorlunda är det på kommunal nivå, där majoriteten av rådsmedlemmarna framför allt lovprisar stadsregeringens “öppna öra”  för medborgarnas problem. “Medborgarråd Corona är verkligen ansträngande, men ett gott meningsutbyte som lönar sig. För att kämpa med sakfrågor är bra”, lät ett första allmänt facit. Den 17 mars fortsätter det med ny besättning.

Elisabeth Rosenkranz (presstalesperson för staden Augsburg)

Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati, vi uppbär varken presstöd eller partistöd, 1235383740 skriv ”Dagens demokrati”

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!