Detmold, Castrop-Rauxel och Würzburg har nyligen gått med i Consul. Bamberg står på tur inom kort, liksom initiativet ‘German Zero’. München kommer att starta inom de närmaste månaderna. Det är ändå bara början. Consul blir allt mer en fast beståndsdel i den tyska delaktighetens landskap och hjälper genom sitt enastående koncept även kommuner med en digital delaktighet, som det annars inte varit läge för.

Sommaren 2019 var deltagandeplattformen “Consul” ännu nästan okänd i Tyskland. Endast några experter hade tills dess åtminstone hört talas om det – egentligen förvånansvärt eftersom Consul dock är världens mest framgångsrika mjukvara för delaktighet. Den utvecklades i Madrid 2015 och användes sedan i flera storstäder som New York, Buenos Aires och Porto Alegre och dessutom på nationell nivå i Colombia och Uruguay. Därtill beröm från både EU och FN. Trots det var Consul till största delen okänd i Tyskland.

Dem har lyckats bättre än väntat. Redan i början av året kunde vi sända upp den första testballongen med demokrati-eventet “Olympia 12062020”. Mer än 20 000 deltagare har sänt in och utvärderat petitioner och understött initiativ på områdena demokrati, klimat och mänskliga rättigheter. Detta har hjälpt oss att förstå mjukvaran bättre och inse flexibiliteten hos de möjliga användningarna.

Under månaderna därefter följde dussintals samtal med kommuner och initiativ. Därvid har vi lärt oss två saker. Många kommuner är medvetna om att de kommit till gränsen för sina vanliga möjligheter till delaktighet. Det gäller både räckvidden och deltagarnas representativitet. Därtill finns det en grundläggande öppenhet gentemot tidsenlig digital delaktighet för medborgare. Vi måste dock lära oss en sak, tålamod! Enbart i München förflöt ett och ett halvt år från de första samtalen till ett positivt beslut. Till starten kommer det att ta ytterligare sex månader.

Det kan också gå fortare, som visats denna sommar av Detmold och Castrop-Rauxel. Båda har gått online med kollaborativa metoder för digitaliseringsstrategi och ungdomsdeltagande. Würzburg kom på hösten med att ta fram en aktionsplan mot buller. Dessutom samtalar vi för närvarande med mer än 70 städer och tendensen är stigande. Framgången hittills beror främst på en gratis open-source-lösning och den starka community som står bakom den. Mer än 140 städer i hela världen och en koordinerande stiftelse; Consul-Foundation, i vilken 14 internationella fristående organisationer (NGO) är medlemmar (bl a Mehr Demokratie i styrelsen) och sörjer för en ständig vidareutveckling och talrika användningsexempel. För att lyckas med ett sådant nätverkande även i Tyskland, har vi inrättat ett gemensamt forum för alla intresserade kommuner och planerar evenemang för kommande år i avsikt att intensifiera erfarenhetsutbytet och göra det beständigt.

En ytterligare orsak till framgången för mjukvaran är dess anpassbarhet för en kommuns behov. Consul erbjuder för närvarande verktyg för deltagande såväl som möjligheten att frikoppla dem efter behov eller för projekt. Därvid står vi som rådgivare vid sidan. Genom kombinationen av erfarenhet av verksamhet off-line, över design av plattformen till mobilisering och publicering, stöder vi kommunerna vid implementeringen.

Consul behöver dock inte inskränkas till kommuner. Insats är tänkbar överallt där gemensamma beslut ska fattas. German Zero planerar insats med Consul för kollaborativ utveckling av en klimatlag och under tiden finns en egen Consul-instans för skolor.

Dessa framgångar och de möjligheter Consul erbjuder, ger oss tillförsikt att en stark landsomfattande community kommer att utvecklas och att Consul blir motor för en ny form av medborgardeltagande. Och Mehr Demokratie är i första linjen då.

(från Mehr Demokraties hemsida 2021-01-27, text Simon Strohmenger, press- & informationsarbetare vid Mehr Demokratie Bayern; översättning: L Hedman)

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!