ur #1 2021 av mdmagazin

Kära läsare,

“Da steh’ ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!”
(Då står jag nu, jag arme dåre
Och är lika klok som förut!)

Det låter Goethe sin Faust säga. Detta år läggs växlar in; de 26 september i Förbundsdagsvalet. Vart fjärde år inriktar Mehr Demokratie sina krafter på detta datum. Det har sin strategiska logik; vill vi genomföra landsomfattande beslutande folkomröstning, behövs en grundlagsändring. För detta måste någon lämna in ett lagförslag till Förbundsdagen. Kommer förslaget från oppositionen har det ingen chans, eftersom den regeringsbildande partigruppen knappast tar fasta på något som kommer från politiska motståndare. Alltså måste förslaget komma från regeringssidan. De företar sig dock bara det som skrivits in i koalitionsöverenskommelsen. Varken mer eller mindre. Alltså: direktdemokratin måste in i överenskommelsen, annars blir det ingenting. Fram till hösten såg det inte alls illa ut. Men sedan hade de Gröna sin partidag – och strök direktdemokratin ur grundprogrammet. Men det som inte står i grundprogrammet, kommer inte in i valprogrammet, och det som inte finns där, hör inte hemma på koalitionsförhandlingens bord. De Gröna har alltså debarkerat. Och SPD? De var redan vid valet 2017 mer tvekande än beslutsamma. Då återstår CSU. Vi får väl se.

Was tun, was haben wir nun vor?
Da stehen wir und sind so klug als wie zuvor.
(Vad göra, vad har vi nu framför oss?
Då står vi och är lika kloka som förut.)

Ett utförligt bidrag i #1 2021 av mdmagazin handlar om det gröna dilemmat – och söker en utväg. Styr de över medborgarråden? Det kommer att visa sig. I varje fall skapar de skola – i kommuner, delstater och på förbundsnivå. Denna utgåva ger en överblick och en inblick i det inre livet. Det hela kan bli en utblick över förstärkt medborgardelaktighet – och nödvändigheten av en utbyggd direktdemokrati på alla politiska nivåer, annars blir även detta snarare irrväg än utväg. Det ska betonas att kampanjen ABSTIMMUNG21 går igång. Även den finns i denna upplaga. En kampanj att medverka i. Ty, menade Goethe, inte i Faust, men i ett brev till Weimars hovråd Rochlitz:

“Det finns tidevarv, när det rätteligen är, ja oundvikligt, att gemensamt smida järnet.”

En givande läsning önskar

Er Ralf-Uwe Beck
talesperson för Mehr Demokraties styrelse
(Översättn L Hedman)

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!