”Konkurrenssättningen av elmarknaden har gett samtliga elanvändare (hushållskunder och företag) fler valmöjligheter.” Detta skriver Elmarknadsinspektionen på sin hemsida. Idag kan till exempel elkunder i södra och mellersta Sverige som inte har råd att investera i egna solceller och den tillhörande batteribank som krävs, välja att flytta till Luleå eller varför inte till Skellefteå som behöver arbetskraft till sin nya bilbatterifabrik. Dessvärre är lönen låg och bostadspriserna skenar, med den multinationella bilbatterifabrikens intåg.

Själv fick jag idag ett nytt ettårigt rörligt avtal med ett påslag om 4.50 sek per kwh av det numer uppköpta Kundkraft som inte längre kan garantera lågt pris men att elen är alternativ förnybar el.

Ett rörligt elpris består alltid av inköpspriset från elbörsen, även kallat spotpris, samt påslag och den obligatoriska elcertifikatsavgiften. I det påslag som Kundkraft upphandlat ingår alltid elcertifikatsavgiften”, meddelas jag. Moms tillkommer om 1-13 sek och inom 14 dagar har jag rätt att ångra mig.

Medborgare har förpassats till kunder, vars kostnader inte längre styrs av vad el kostar att producera, utan av;
– ”grossistmarknadens funktion och konkurrensen på slutkundsmarknaden som tarifferna på det reglerade elnätet.
– av politiska beslut om skatter som moms, avgifter, elcertifikatssystem och utsläppshandelssystem.”

I Norden organiseras sedan den svenska elmarknaden omreglerades 1996, den fysiska elhandeln på börsen, på marknadsplatsen Nord Pool Spot (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen ingår), bildad redan 1993 i Norge under namnet Nord pool. Ägarna är medlemsländernas stamnätsoperatörer. För oss svenskar betyder det Svenska kraftnät. 85 procent av all el som förbrukas i Norden handlas på Nord Pool och övervakas precis som börsplatserna av tillsynsmyndigheterna i varje respektive land. EU:s direktiv REMIT reglerar handeln med el, med uppgift att förhindra marknadsmanipulation och insiderhandel. Institutet för näringslivsforskning visade dock redan 2015 i uppsatsen ”Private and public information on the Nordic Intranet-Day Electricity market”, att prisnivåerna på den nordiska marknaden steg kort tid före offentliggörande av viktig information.

Transparensförordningen ska bidra till att marknadsinformation görs tillgänglig för alla aktörer på marknaden, samtidigt. Allt på Nord Pool handlar om utbud och efterfrågan. Köpbud från elanvändare som ska matchas mot producenternas säljbud, det görs genom auktionering. På börsen fastställs gemensamma systempriser och elspotpriser i de individuella elområdena ett dygn i förväg för varje timme på Elspot. Varje dag kl. 12 ska aktörerna ha lämnat sina ordrar för kommande dag, med specificerad volym i MWh/h som säljaren eller köparen är villig att acceptera för specifik prisnivå (EUR/MWh), för varje enskild timme! Dagligen klockan 13 publicerar Nord Pool priserna för kommande dag.

I tillägg till spotmarknaden finns en justeringsmarknad för handeln av kontrakt fram till en timme innan leveranstimmen, en så kallad “intradags- marknad”. Denna balansmarknad kallas Elbas och är också organiserad av Nord Pool, för att aktörerna ska kunna justera kontrakten som de ingått i elspotmarknaden, utifrån hur produktions- eller användningssituationen förändras under leveransdagen.

De som handlar el är elproducenter, stora elanvändare och elhandlare. Huvudsakligen sker handeln på Nasdaq Commodities, oklart om det är i USA, i diktaturen Kuwait eller på något av de nordiska, då ägarstrukturer och kopplingar är snåriga att följa men Nasdaq OMX Commodities, är i alla fall den gemensamma finansiella energimarknaden för Norge, Danmark, Sverige och Finland. Där ska handlas långsiktiga kontrakt och prissäkringsmöjligheter. I det ingår även dagar, veckor och månader, i tillägg till kvartal och år. Nasdaq är också handelsplatsen för utsläppsrätter för koldioxid. Medan till exempel börser, som tyska EEX, handlar med kontrakt för den nordiska elmarknaden, vilket kan göras genom den uppsjö av elmäklare som uppstått.

2015 trädde ett nytt regelverk i kraft som bland annat möjliggör för elbörser att konkurrera i hela Europa. Fysiskt går elen till dig direkt från leverantören men ekonomiskt som kund via elhandlare-elbörs-elnätsföretag-producent. Elen är fortsatt lika billig att producera men desto fler kockar desto dyrare soppa. VD för statliga Vattenfall tjänar till exempel 1 319 500 kronor per månad, medan energiministern och GD för Svenska kraftnät tjänar drygt
139 000 kronor per månad, i paritet med övriga myndighetschefers löner. Medianlönen för en börs-vd ligger på 6.3 miljoner per år. Medelinkomstlön i Sverige ligger mellan 20 000 och 40 000 kronor per månad.

En genomsnittlig villakund förbrukar runt 20 000 kWh per år. På elpriset tillkommer 43 procent i moms och energiskatt när fakturan gått genom alla leden, samma gäller för tjänstesektorn, medan företag i tillverkningsindustrin ofta har en lägre energiskatt på grund av deras position som ”internationellt konkurrensutsatta företag”. På motsvarande sätt sänker subventioner produktionskostnaderna och ökar lönsamheten för de som får subventionerna. Den konkurrensutsatta kunden verkar inte ingå i den kalkylen.

Elcertifikatsystemet är en subvention som är tänkt att ge incitament att bygga förnybar elproduktion, vilket har genererat stor tillförsel av vindkraft. Diktaturen Kina äger allt mer av elmarknaden så och de planerade största vindkraftsinvesteringarna i Sverige. Dessa certifikat finansieras genom att ge elanvändarna kvotplikt och därmed ytterligare en kostnad. Tack för den kängan. Samtidigt ökar utbudet av nyproduktion med låg rörlig kostnad som ska pressa grossistpriserna nedåt, särskilt vid blåsigt väder.

Alla elhandelsföretag är skyldiga enligt lag att redovisa ursprunget för företagets totala elförsäljning, om det till exempel är specifik el producerad från vind eller vatten, eller om det är el hänförlig till den så kallade residualmixen, det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung.

Men hur sätts då elpriset

Sverige får inte strypa exportflöden för att trygga den egna elförsörjningen. Det betyder att väderläget i stora delar av Europa, särskilt i våra grannländer Danmark och Tyskland, gör att det ibland uppstår effektbrist. Sverige har inte kunnat producera tillräckligt, utan har då tvingats starta upp oljekraftverket. Medan den nordiska elbörsen Nord Pool inte sätter elpriset utifrån genomsnittligt pris per år, kvartal, månad, vecka eller ens dag, utan utifrån vad det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. Att sedan produktionsanläggningar med lägst produktionskostnader används först för att möta efterfrågan, gör att de dyrare anläggningar som tas in i den mån det behövs, därmed får sätta elpriset. Gynnar det här verkligen gemene man? Hur kan vi ens spara på el när alla anmodas att inhandla elbil, digitalisera allt som går, tillbringa fritiden och kommunikation digitalt, medan bensin- och dieselpriser skenar. Hur tänkte de styrande här, ska vi nu alla lämna allt varje dag för att hålla koll på väder och priser i jordens alla hörn.

Varför fick inte folket folkomrösta i en så viktig fråga som avreglering av elmarknaden? Den har inte funnits med som fråga ens under valår. Vad ska man egentligen med valen till undrar den som nu tänker rösta med fötterna och rösta blankt. Själv tänker jag rösta för Direktdemokrati och på så sätt behålla min röst året om och dessutom kräva kvartalsvisa folkomröstningar i viktiga frågor, med fortsatt möjlighet att delegera min röst i andra frågor. Representativ demokrati med skillnaden att jag när som helst kan ta tillbaka de delegeringar jag gjort och omfördela dessa, när dessa inte följer överenskommen agenda.

I Schweiziska kantonen Graubunden, ingår Davos, årligen samlas här de mest inflytelserika globala affärsmännen, massmedia, Young Global Leaders som mynnat ut i till exempel Frankrikes president Macron, Rysslands Putin, Argentinas president, ett antal i Kanadas parlament och andra inflytelserika politiska ledare, under World Economic Forum (WEF). I den kantonen tillämpas folkomröstningar gällande alla grundlagsändringar och folket tillåts också att initiera sådana, så varför föreslår inte deltagarna i World Economic Forum det i sina respektive länder? Ordförande i WEF har skrivit en bok som alla bör granska, den är fullspäckad av grundlagsändringar som behöver ändras för att hans vision som påminner mycket om Andra världskrigets världshärskande visioner ska kunna genomföras.

För att ändra en grundlag i Sverige, krävs ett mellanliggande val, det sker redan i september. Jag välkomnar alla att lusläsa motioner och remisser och sedan dela med sig av dessa i form av en sammanfattning för publicering här på Dagens Demokrati och att snabbt som ögat gå med i Direktdemokraterna, för att tillföra den kompetens som behövs för att vara med och forma framtiden så som vi vill ha den. En framtid där mänsklig tillväxt står i fokus. En framtid där inte som idag, varannan femtonåring lider av psykisk ohälsa.

Lotte Johansson
Journalist och ansvarig utgivare

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!