GÄSTSKRIBENT Bruno Kaufmann, statsvetare och journalist skriver om Västerås första folkomröstning någonsin och hur Västerås nu har blivit en förebild efter att kommunfullmäktige väljer att följa folkomröstningsresultatet. Bruno skriver bland annat att “det är så en modern demokrati ska fungera.”

Den 21 mars avslutades den första folkomröstningen någonsin i Västerås kommun. Som demokrati-intresserad medborgare hade jag möjligheten att få hjälpa till som röstmottagare och rösträknare i ett av kommunens 40 valdistrikt. Vilken härlig känsla det var att få möta så många engagerade och entusiastiska Västeråsbor mitt under pågående pandemi.

Sittande och avprickande vid röstlängden fick jag både möta den stolta gymnasieeleven som precis fyllde 18 år på folkomröstningsdagen och den 93-åriga damen som behövde lite hjälp med rullatorn för att ta sig ut ur röstningslokalen.

Folkomröstningen om flygplatsen i Västerås var en historisk dag för både kommunen och den svenska demokratin.

Folkomröstningen om flygplatsen i Västerås var en historisk dag för både kommunen och den svenska demokratin. Det tog precis hundra år sedan införandet av den allmänna rösträtten tills medborgarna i Sveriges sjätte största stad äntligen fick utöva sin rösträtt i en lokal sakfråga.

Lokala folkomröstningar har funnits sedan 1978

Lokala folkomröstningar infördes 1978 och sedan dess har nu precis 150 sådana val genomförts. Samtidigt var det det 50:e tillfället som en folkomröstning genomfördes med utgångspunkt i ett folkinitiativ.

Som statsvetare och journalist har jag under många år både forskat och rapporterat om demokratiutveckling och praktisk demokrati i Sverige och världen. Folkomröstningen i Västerås våren 2021 utmärker sig på flera sätt:

Grundlagen styr

Enligt våra grundlagar begränsas den representativa demokratin inte till att välja ombud i regelbundna val, utan medborgarna i kommuner och regioner har också rätt att delta i den formella beslutsgången mellan valen, t.ex. genom medborgarförslag och folkinitiativ. Det senare ger medborgarna bl.a. möjligheten att återremittera ett beslut i fullmäktige till en folkomröstning. Det är precis det som hände i Västerås med fullmäktiges avvecklingsbeslut kring flygplatsbolaget. Därför var det också rätt att ställa frågan som det gjordes, nämligen ”ja” eller ”nej” till fullmäktiges avvecklingsbeslut.

Demokrati råder

Vårt folkstyre går ut på att det förs en offentlig dialog före beslutsfattandet. Det skapar legitimitet och ansvarskänsla bland dem som deltar. I samband med en folkomröstning breddas den formella dialogen till alla medborgare. Vid Västerås folkomröstning i mars prövades frågan kring avvecklingen av kommunens flygplatsbolag. Ja-sidan fick då stöd av 21,8% av de röstande medan nej-sidan fick stöd av 78,2%. Som konsekvens meddelade den politiska majoriteten i fullmäktige, att Västeråsbornas utslag ska respekteras och att avvecklingen av flygplatsbolaget ska avbrytas. Det är så en modern demokrati ska fungera.

Corona är inget hinder

Att genomföra en fri och rättvis folkomröstningsprocess mitt under en pandemi är ingen självklarhet. Andra kommuner i Sverige har just med hänvisning till Corona helt enkelt förbigått en redan beslutad folkomröstning (i t.ex. Arboga om skolan) eller kört över majoritetens vilja (i bl.a. Sälen-Malung om vindkraft). I Västerås valde den lokala valmyndigheten i ett tidigt skede att möta utmaningarna. Det skedde genom coronasäkrade röstningslokaler och mobila röstmottagare som kunde beställas hem. Arrangemang som uppskattades stort.

Västerås är en förebild

I en modern representativ demokrati ska alla röster räknas på val- och omröstningsdagen och varje röst höras alla dagar däremellan. I och med det föredömligt grundlagsenliga genomförandet och den konsekventa demokratiska uppföljningen av folkomröstningen är nu Västerås en demokratisk förebild för hela Sverige.

Bruno Kaufmann, journalist och statsvetare
Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!