Koronan, solens yttersta atmosfär, syns bäst vid en total solförmörkelse

Sportlovsresenärer från Alperna återkom år 2020 med ett farligt virus. Som stockholmare, i dåvarande epicentrum för en potentiellt dödlig pandemi, så blev jag rädd.Min respons blev att läsa på, söka information, även bortom rubriker och återkommande talespersoner i media. Ganska snart insåg jag att det förvisso var en ny variant av ett virus, men egentligen inte värre än andra influensavirus. Varför skrev ingen det Detta verkar fortfarande svårt att ta in för många.

Hösten 2021. Nu är jag mer rädd för dem som fortfarande är rädda. I Danmark går man under hösten från att förklara att Covid-19 bara är en säsongsinfluensa, till att hota med vaccinpass och andra påtryckningsmedel för de som sprider smitta. De ovaccinerade. Trots att den populistiska politiken saknar förankring i immunologi.

Den som läser på vet att vaccinet i bästa fall skyddar den vaccinerade mot allvarlig sjukdom. Men inte från att bli smittad, att smitta andra eller att själv bli sjuk. Dessutom klingar effekten av efter ett halvår.

Den som läser på vet att exempelvis Hongkonginfluensan ”dog ut” på 18 månader, utan vaccin. Det går också att se fakta som att Israel drabbades av en plötsligt stor dödlighet från juli-september 2021 – det råkade sammanfalla med den tredje dosen och massvaccinationen av barn. I Storbritannien pågår en betydligt större smittspridning hösten 2021 än under pandemiåret 2020. Likadant är det i Singapore.

Vaccinet var för alfa-varianten, nu har viruset muterat till delta. Detta är inget experterna ”experterna” talar om. Att nuvarande vaccin inte är så effektivt längre.

Alla som läst biologi eller deltagit under den grundläggande utbildningen till läkare eller sköterska, vet att naturlig immunitet är att föredra. Det ger ett skydd i många år. Detta då immuniteten når de konserverade virusproteinerna i cellkärnan. Vaccinet, däremot, når bara det yttre, spikproteinet.

Dödligheten år 2020 var LÄGRE per capita än under 57 av de andra åren från 1956. Det dog betydligt fler svenskar per capita under flera decennier i Sverige. 1993, trots drygt en miljon färre medborgare än 2020, dog fler svenskar det året. April 2020 dog det över 10 000 svenskar. I december 1993 dog det över 11 000 svenskar i en befolkning på 8,6 miljoner. Idag är vi 10,4 miljoner. Räknat per capita är det lätt att hitta värre dödstal per månad är april 2020. Som januari 1996 och januari år 2000. Vi dog av influensaepidemier och har alltid gjort. Det som är nytt är den media- och internetbaserade paniken.

Under 2021, enligt siffror från SCB, led vi av ”andra vågen” under januari. Men sedan dess har vi faktiskt underdödlighet. Äldre inom äldreomsorgen vaccinerades tidigt. Men åldersgruppen 65+ var dubbelvaccinerade först i maj-juni. Ändå sjönk dödligheten kraftigt redan i februari-april, som en reaktion på att många dog i december 2020 och januari 2021. Med januari inräknad har Sverige underdödlighet hittills 2021 – räknat mot perioden 2015-2019.

Slå ihop dödligheten t o m 24 oktober (senaste siffrorna från SCB) för åren 2019-2021 och genomsnittet är 72 206. Jämför med motsvarande period för åren 2016-2018 och genomsnittet är 72 471. Färre döda hittills under pågående treårsperiod. Ska vi låta solen gå upp? 

Så varför är vi så rädda.

Förmodligen för att dö. Men om vi vill leva ett rikare liv, så kunde vi fundera på om vi inte driver en onödig panik. Fråga dig vem som tjänar på den. Skolmedicinen, annars så mån om evidens, drivs mer och mer av läkemedelsindustrin. Inte av objektiv vetenskap. Läkemedelsbolagen delar inte med sig innehållet i vaccinet förrän om ett antal år. Utan denna annars så grundläggande kontroll, går det inte att prata om vetenskap.

Fråga dig vem som förlorar på paniken. Mitt svar är demokrati, yttrandefrihet och tillit i samhället. Jag litar inte på människor som ljuger. Jag vill inte att de ska förstöra tilliten varken i Sverige eller i världen.

Antalet allvarliga biverkningar av vaccinet mörkläggs också. Dels en omfattande underrapportering, dels att alarmerande siffror från officiella media – inte syns i media.

Jag är betydligt mer rädd för rädda människor, än för SARS-CoV-2

Per Hörberg

Författare till ett flertal böcker med fokus på relationer, dialog och ledarskap. Koordinerar relationer i näringslivet på Navigator Organisation och är projektledare på Initiativ Samutveckling.

Johan Anderberg publicerade den 1 november artikel i Sydsvenskan som visar att 50 länder hade högre överdödlighet än Sverige, trots hårdare restriktioner och lockdown. Medan Sveriges överdödlighet under hela 2020 slutade på plats 21 av de 31 europeiska länderna. 

https://www.sydsvenskan.se/2021-11-01/katastrofen-som-aldrig-kom

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!