Upphovet till att Sydafrika, Afrikas rikaste land tömdes på statskassan, började med att familjen Gupta från Indien satte sig ner och kartlade vart de stora offentliga utgifterna i Sydafrika gick, för att sedan spekulera i hur de skulle kunna få ta del av den kakan. 

Familjen Gupta bestående av tre bröder började sedan lägga bud på de offentliga upphandlingar de räknat ut att de skulle kunna tjäna mest på, utan något som helst intresse av att lösa de utmaningar majoriteten av Sydafrikas medborgare stod inför, som smutsigt vatten och smutsig sanitet. 

Rapporten som Sydafrikas dåvarande justitieombudsman la fram 2016 beskriver hur familjen Gupta närmast fritt kunde besluta om tillsättning av ministrar och höga tjänstemän, när president Jakob Zumas tillträtt som den första presidenten efter att Sydafrika blev en ”demokrati”.  Zumas började med att lägga ner antikorruptionsenheten som kunde undersöka hans egna förehavanden, bytte ut cheferna på åklagarmyndigheten och polisen. De som protesterade omplacerades och straffades, medan anhängarna belönades. Guptas säkrade härmed

 lukrativa regeringskontrakt och de politiska beslut som låg i linje med den egna verksamhetens intressen. 738 misstänkta fall av korruption under tio år som alla började med den korruptionsanklagade presidenten Jacob Zumas tillträde i Sydafrika, alla ökar de familjen Guptas innehav och makt i Saharas computer. 2008, kort efter partistämman kommer finanskrisen. För att sätta fart på ekonomin investeras det i infrastruktur, men fortsatt utan intresse för att lösa invånarnas problem med rent vatten och ren sanitet åt alla, har du utfört uppdrag där och ropar om motsatsen har du inte använt de offentligas toaletter, inte heller det vanliga folkets, möjligen den lilla skaran av ja sägare de omgärdat sig med. 

Ministern Barbara Hegon, med ansvar för pulsen i ekonomin – energi, flyg och godståg, tillhör inte ja sägarna, det tar inte lång tid innan hon avskedas. Någon mer följsam person behövs på den posten. På nyckelposter i de statliga bolagen, där investeringarna ska ske, tillsätts fler ja-sägare, fler som vill ha del av kakan när de offentliga verksamheterna ska konkurrensutsättas. Kranarna öppnas och investeringarna styrs, så att den nye presidenten och hans hantlangare själva kan ta hem avtalen vid upphandlingen. Medan bankerna agerar tvättomat för svarta pengar. 

Familjen Gupta är påläst i lokal politiken, de vet vilka de ska ge fria förmåner, som fri skolgång för dessas barn och gräddfil till bra sjukvård, mot att presidentens son får aktieinnehav i samtliga av de bolag som presidenten säljer ut. Granskande journalister   ifrågasätter korruptionen men förvanskas och hängs ut i Presidentens  så kallade public service kanal och nyhetstidning, som lättfotade festprissor i photoshoppade bilder. 

Familjen Gupta får en andel i samtliga infrastruktur projekt. Med Sydafrikas pengar ska åtta ryska kärnkraftverk inhandlas till priset av 70 miljarder, trots att Afrikas sol levererar alternativ energi som skulle kunna ge gratis el till alla. När finansministern 2014-2018 som övervakat det hela, avslår medel till affären, får vederbörande lämna sin post. 

Presidenten och därmed familjen Gupta, har nu alla nycklar till statens kassavalv. 500 miljarder spelas bort i dåliga vänskaps investeringar. Privata intressen styr nu överallt men ingen vill väcka åtal. Människor utan kompetens tillsätts på ledande poster, för att skapa formbara institutioner. Justitieombudsmannen lägger ändå fram bevis för vanstyret och korruptionen, bevis för hur de rika ledarna berikat sig själva. Folket protesterar men presidenten menar att det bara är det vita monopol kapitalet som kritiserar honom för att han är svart president. Guptas anhängare stormar de möteslokaler som vågat lyfta frågan om den begångna statskuppen, allt för att undertrycka yttrandefriheten. Finansministern sparkas för att han inte vill investera 100 miljarder rand i rysk kärnkraft. Bluff fakturor skatteplaneras nu till ett företag i Dubai. Det är alltså inte nog med att tömma landet på pengar, utan de undandrar sig även de skatter de själva byggt sina förmögenheter på. De skattepengar som utgör basen i verksamheterna de tagit över. 

McKinsey, konsult och mjukvaruföretag som finns runt eliten för att hitta luckorna i lagarna och de länder vars lagar inte hunnit med. Vars medborgare fortsatt är invaggade i vissheten att demokrati inte kan gå bakåt. I tron att de privata aktörerna skapar effektivitet och ordning. Allt medan landets fattiga människor förvägras de infrastruktur satsningar landet betalar för, rent vatten och ren sanitet.

När presidenten förlorade valet, avgick han. Det ska visa sig att bankerna agerat tvättomat för svarta pengar, att ministrarna som rekryterades belönades med ofantliga summor, där det fria valet bestod i hot. En biljard flöt ur Sydafrika, pengar som kunde använts till rent vatten, ren sanitet och utbyggnad av till exempel billig Solenergi. Men när husrannsakan och arresteringsorders inleds har Gupta bröderna redan dragit vidare och Presidentens son som ställs inför rätta för korruption släpps mot borgen. Hade han handlat i god tro, att alla de aktier och styrelseposter inte hade med pappa president att göra, utan att han var en sån hyvens kille. 

2019, införde USA böter för alla företag som handlar med dollar eller som har något med korrupta amerikanska företag att göra . Företag som Telia och Swedbank riskerar miljardbelopp i böter om de ställs inför rätta i USA, oavsett om det skett i Sydafrika, Europa eller Asien, där amerikanska korrupta företag visat sig vara verksamma. Någon som minns den leende Göran Persson och president Zumas handslag som kablades ut via TT.


I somras lyfte Zumas halvhjärtat sitt munskydd under rättegångarna för att svara – icke skyldig. Men nu handlar inte den rättegången om det jag just förmedlat, utan om vapenaffärerna som ägde rum på 90-talet som inbegrep enorma överinköp av krigsmateriel, bland annat svenska Gripenplan. I Schweiz däremot blev det ingen affär, trots att svenska makthavare redan skrivit under kontrakten. Schweiz befolkning har nämligen den avgörande makten genom att rösta i olika folkomröstningar, fyra gånger om året och denna gång blev det nej. 2005 dömdes Zumas rådgivare, Shakira, för fler korruptionsbrott i samband med vapenaffären, utförda på uppdrag av utländska vapentillverkare som alla visat sig betala stora summor till Zumas. Ersättningar för den korrespondens han utförde till inflytelserika beslutsfattare och för internt lobby arbete inom regeringen. Zumas dömdes i juli till 15 månaders fängelse för domstolstrots, för att han vägrat delta i förhören om korruptionsanklagelserna. Att hans privata bostad renoverats för 100 miljoner kronor, får vi förmoda ingår i den politiska konspiration han säger sig utsättas för. 

På Swedbanks hemsida läser jag att deras representationskontor i Johannesburg arbetar med samtliga av de afrikanska tillväxtekonomierna, att de vill hjälpa företag att realisera handels- och investeringsmöjligheter på plats. Allt medan ordförande, forna statsminister Göran Persson fortsätter att ducka efter bankens inblandning i pengatvätt utomlands och de hundratals miljarder de fyra affärsbankerna visat sig ha bidragit med, i företag som bland annat utvecklar ny kolkraft och borrar efter olja i Antarktis, enligt Fair Finance Guide och Bank Tracks rapporten.  Med de nya reglerna som bankerna har, har de rätt att stänga en kunds bankkonto och det digitala BankID som numer alla myndigheter kräver medan korrespondens fortsatt ska ske via post.
Dokument Utifrån gör ett bra arbete i sina granskningar men på grund av upphovsrätt finns programmet om hur man stjäl ett land inte längre tillgängligt.

Lotte Johansson
Ansvarig Utgivare, journalist, filmare, fotograf

Dagens Dermokrati är oberoende, uppbär inget presstöd
Vill du läsa mer av oss, bli prenumerant. Du kan också Swisha ett bidrag för det du just läst. Vi behöver det mer än någonsin.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!