Artikel ur #4 2020 av mdmagazin (övers. L Hedman)

Kära läsare,

men vad är löst? Medan CDU, den enstaka motståndaren, bit för bit flyttar sig och nu vågar ta ett steg i riktning direktdemokrati genom medborgarråd, debarkerar hittillsvarande vänner som SPD och de Gröna och vill inte veta av det mer. De Gröna vill stryka en av sina grundbultar – landsomfattande folkomröstningar- från partiprogrammet! Hallå?

Medan CDU märker att parlamentet förlorar allt mer av kopplingen till folket och man måste styra emot detta genom nya och kompletterande verktyg, drar de andra sig bort från att ge makt till direktdemokratin.

Varför? Häftigast har Brexit eldat på debatten. Genom en rådgivande folkomröstning enligt hårresande regler, som vi redan före omröstningen tydligt varnade för. En order ‘von oben’ som ingen av oss önskar och som inte förekommer hos oss i någon delstat. 

Även rädslan för populisterna kringgås! I slutet av september röstade schweizarna mot ett förslag lagt 8 maj av det populistiska SVP som skulle strikt begränsa invandringen. Populister avslöjas genom direktdemokrati – där den är väl reglerad – i de saker den vill ha beslutade.

Nu står vi där, konfronterade med många åsikter och mycket fruktan och är överraskade av sådan aningslöshet.

Dock har människorna sina önskningar kvar. Med hänsyn till utmaningarna behöver vi alla demokratins tre pelare; valda parlament, rådgivande medborgarråd och möjligheten att omrösta. Genom klok koppling av alla tre elementen växer sammanhållningen och en stark demokrati – så är det i alla fall i Irland. Varför inte också hos oss?

Vår uppgift? Även hålla stadig kurs i dimma! Demokrati är löftet om allas största möjliga tillfredsställelse. Demokrati möjliggör att finna beslutsunderlag med iakttagande av olika intressen. Formerna för den måste alltid kunna vidareutvecklas. Då förblir demokratin levande.

Behåll stadig kurs, känn er mycket stimulerade vid läsandet av mdmagazin #4 2020,

Er

Claudine Nierth,

talesperson för Mehr Demokraties styrelse

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!