Resumé av en artikel ur #3 av mdmagazin 2020 (övers. L Hedman)

“I denna hemmasittartid lär jag mig mycket om medborgarråd.” Så skrev Susanne Kahlefeld på Facebook efter att hon redan mänga gånger varit med i våra nya web-seminarier om medborgarråd. 

Kahlefeld sitter som ledamot för de Gröna i Berlin. Hon nyttjade som andra människor möjligheten att trots Corona-viruset, hålla kontakt med andra människor via Internet och därvid också lära sig något i videokonferens. Medan ledamöter annars alltid har många tjänstgöringsperioder, hade den gröna politikern mycket tid på våren för denna typ av fortbildning. Precis som många andra människor som inte längre kvällstid kunde gå på bio, teater eller besöka restauranger.

Veckovisa web-seminarier

Sedan 1 april har vi varje vecka på onsdagar erbjudit web-seminarier. Varje gång var det ett nytt ämne. Det handlade bland annat om medborgardeltagande i Corona-tid, om hur det stod till med Medborgarråd Demokrati, om hur ett medborgarråd fungerar, om klimatmedborgarrådet i Frankrike och om exempel på lokala framlottade samlingar i Tyskland, Belgien, Österrike.

Förloppet är alltid det samma. Experter ger till att börja med en inblick i gällande ämne. Därefter kommer en möjlighet till frågor och diskussion. Delta kan man antingen via videokonferensleverantören Zoom eller över Youtube, där web-seminariet streamas live.

Stort intresse

Intresset har hittills varit mycket stort. Mången gång kunde vi inte ens klara av alla frågor. Men det bevisar bara att vårt utbud mötte ett stort motsvarande informationsbehov. Och det är skönt att inte bara möta människor på en ort, som vid vanliga föredrag, utan möjliggöra deltagande för människor i hela republiken. Då man för att delta inte behöver göra något utom att öppna datorn eller att öppna smart-phone-appar till YouTube eller Zoom, är tröskeln för deltagande också låg.

Särskilt begeistrade var deltagarna över redogörelserna från företrädare för medborgarinitiativ, som själva hade initierat medborgarråd. Uta Claus, Katharina Hübl och Johanna Weber från föreningen “Nur Mut” berättade hur de hade begeistrat stadsdelsborgmästaren i Tempelhof-Schöneberg för ett medborgarråd, som förvaltningen sedan inbjöd till. Katharina Liesenberg från föreningen “Mehr als wählen” förklarade hur “Demokratikonventet” utnämnde ett medborgarråd med ämnet medborgardeltagande i Frankfurt am Main och fick det att komma till stånd och genomföras. Studenter som tillkom tog upp initiativet.

Sådana demokratiberättelser får följder. Mer och mer tillfrågas vi av deltagare hur man på den egna orten kan initiera medborgarråd. Bland de frågande fanns exempelvis en kvinnlig borgmästare och en lokal grupp ur “Fridays for Future”. Alla kunde vi hjälpa vidare med anvisningar och tips.

Fortsatta web-seminarier planerade

Serien av web-seminarier pågick till slutet av juni. Då ämnet medborgarråd har så många underämnen att de inte hunnit avverkas, är fortsatt utbud planerat.

Thorsten Sterk (Kampanjen för Medborgarråd Demokrati)

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!