Referat från md!-web, övers L Hedman

Klimatmålen är förfelade

Österrike har tills 2019 inte nått sina klimatmål och ligger sedan 1990 på över 80 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter med en topp för utsläppen 2005. Regeringen har satt som mål att uppnå klimatneutralitet 2040, alltså mindre än 20 år.

Därmed måste det relativt snabbt accelereras till en jämn utsläppsminskning på åtminstone fyra miljoner ton koldioxids årlig inbesparing för klimatskyddet. Det kan uppnås under 2020 enligt Wifo-prognosen genom Corona-pandemin med en 7%ig reduktion, men inte mer från 2021 och framåt.

Medborgarråd kan lösa blockeringar och öka acceptansen

De verkligt stora klimatskyddsåtgärderna som koldioxid-beskattning, förbud mot fossil energianvändning eller andra påbud om förnybar energi och effektivitetsökningar eller också ett mångfaldigande av ekonomiskt stöd och dess finansiering måste det först beslutas om. Därvid kan medborgarråd, respektive Citizen’s Assemblies som de heter i den anglo-amerikanska världen, såväl lösa gordiska knutar och blockeringar i klimatskyddspolitiken som skapa acceptans för de nödvändiga stora förändringarna. Hellre ska man tala med medborgarna från ett “mini-Österrike” om klimatkrisen och klimatskyddet än bädda in diskussionen i vadd och frånta befolkningen möjligheten till avgörande!

Förebilder i Irland, Storbritannien och Frankrike

I Irland, Storbritannien och Frankrike sattes nationella representativa medborgarråd respektive klimatkonvent in, och resultaten tillämpas redan till en del i politiken. Det var delvis mycket modiga och progressiva resultat.

Hur komma vidare?

De ansvariga ministerierna i Österrike har vi kontaktat och de första samtalen har ägt rum. Det var dock inte direkta samtal med ministrarna och regeringschefen. Vi står fast vid det och genomför ytterligare aktiviteter. Vi satsar också på ett parlamentariskt genomförande av den medborgarbegäran om klimatet, som likaledes medborgarråd för klimatskydd i Österrike krävt. Ett konsensus mellan alla partier om detta vore önskvärt för oss.

Erwin Mayer, talesperson för mehr demokratie Österreich

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!