Resumé av en artikel ur #1 2020 av mdmagazin  (övers. L Hedman)

En jättespiral utförd av hundratals människor som utvecklas framför Riksdagshuset i perfekt linje fram till riksdagstrappan och när man optiskt förlänger människokedjan, slår den en bro till byggnadens glaskupol. Där vrider sig över ledamöternas huvuden likaledes en spiral.

Ett levande konstverk för demokratin – uppbyggt av hundratals människor. En symbol för medborgarnas skaparkraft, som tillika slår en bro in i Förbundsdagen; till våra företrädare. När denna idé föddes för några månader sedan, verkade det hela rent storhetsvansinnigt.

Anledningen var ett annat projekt; likaledes en aning storhetsvansinnigt. Det första landsomfattande medborgarrådet, ett “Medborgarråd Demokrati”. Och alltså inte med “de vanligs misstänkta”, som alltid intresserar sig för politik, utan med framlottade människor ur folkbokföringen.

Inspirerat av de goda erfarenheterna med framlottade medborgarråd i Irland, som reaktion på den i koalitionsöverenskommelsen utlovade expertkommissionen för demokrati-utveckling, gemensamt med starka partner (nexus, IFOK, Schöpflin Stiftung, Stiftung Mercator och Instituten), har vi vågat och lyckats med det. Med Medborgarråd Demokrati har vi initierat och förverkligat det första landsomfattande lottningsbaserade medborgarrådet.

160 människor, som representerar det stora flertalet av dem som bor i Tyskland – från småbyar till storstäder, med grundskola till doktorsgrad, mellan 16 och 82 år, kvinnor, män och odefinierade, med och utan invandrarbakgrund… Dessa 160 medborgare möttes under fyra dagar i höst för att höra på föredrag av experter och sedan diskutera ett så abstrakt ämne som demokrati.

Hur bra vårt liv tillsammans fungerar hänger omedelbart samman med hur bra vår demokrati fungerar. Med andra ord; när verktygslådan är dåligt utrustad, sågarna rostiga och det fattas bits till skruvdragaren, då kan man heller inte bygga något funktionsdugligt eller vackert. Att diskutera politikens grunder med helt normala människor, att tro dem om att ha genomförbara lösningar, det var åtminstone…..ett vågspel. Och det har fungerat; det har fungerat otroligt bra!

Den 15/11/2019, “dagen för demokrati” överlämnade vi de utarbetade förslagen från de 160 deltagarna i medborgarrådet till Förbundsdagspresident Wolfgang Schäuble. De här medborgardokumenten kommer vi att presentera utdrag från nedan, garnerade med citat från människor i politiken, media och deltagare i Medborgarråd Demokrati.

Några av medborgarrådets förslag nedan tillsammans med kommentarer

Vår beprövade parlamentarisk-representativa demokrati skall kompletteras med fler element av medborgardeltagande och direktdemokrati

“Evenemanget har politiserat mig. Jag intresserar mig åter mer för politik, nu när jag är en del av den. Detta motiverar mig totalt. Här står 160 personer, som blev intensivt upplysta och tillfrågade och som föreslagit dessa resultat. Jag kan föreställa mig att det då också återverkan på befolkningen. Och tänk vilken storartad möjlighet att samarbeta med parlamentarisk politik och fatta beslut tillsammans.” Tim Weyrauch, framlottad deltagare.

Lagstiftad förankring av medborgarråd

“Jag finner att man inte alls behöver tillfoga mycket – det är ju ett entydigt uppdrag till politiken. Vi har presterat grundarbetet, nu måste något hända. ” Dorothea Grünewald, deltagare.

En landsomfattande beslutande folkomröstning ska kunna initieras genom befolknings-initiativ

“När man ser politikerna i ögonen och tas på allvar, är redan det något bra. Jag intresserar mig för politik och när jag då kan säga något, så gör jag det också. Det var en osannolikt god samtalskultur.” Veronika Schneider, deltagare.

Det skall skapas bättre transparens genom ett landsomfattande lobby-register

“Mehr Demokratie hade från början stöd av Schäuble. ‘Jag råder enträget Förbundsdagen att beakta medborgarrådet’, säger han.” Tidningsklipp Tagesspiegel.

Skapande av ett statligt finansierat, opolitiskt institut, som koordinerar, genomför och informerar om medborgardeltagande och direktdemokratiskt förfarande

“Hos många människor sitter frustrationen över partipolitiken djupt. Hyror, bostäder, klimatskydd – om ‘gigantiska politikmisslyckanden’ talas det ibland. Ofta ser medborgare att deras invändningar övervägs för lite. Deras missmod och misstron mot ‘dem där ovanför’ ger näring till tvivel på demokratin själv. Det är farligt eftersom det direkt spelar populisterna i händerna”. Tidningsklipp Süddeutsche.

Före en beslutande folkomröstning skall alltid ett medborgarråd förbereda och sammanställa frågeställningarna och informationen

“Demokratin är en daglig uppgift. Vi kan aldrig ta den för självklar”. John Quigley, Aerial-Art-konstnär.

Anne Dänner (Har koordinerat press- och informationsarbetet för Medborgarråd Demokrati)

Jubel framför Riksdagshuset
Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!