Det är dags att börja tala klarspråk. Sverige är ett av få länder som saknar separata valdagar och har världens längsta intervall mellan valen. Dessutom saknar Sverige helt och hållet folkinitierade direktdemokratiska inslag till riksdagen som folk-/ medborgarinitiativ. Detta gör systemet mycket såbart för auktoritära ledare/partier.

Vårt representativa system är mycket sårbart. Det finns än idag inga som helst möjligheter för folket att motsätta sig ett riksdagsbeslut eller på folkets egna initiativ kräva riksdagsbeslut eller folkomröstning inom en specifik fråga. Inte ens våra grundlagar skyddas med krav på folkomröstning.

Att inte det grundläggande för att skydda demokratin finns i Sverige som exempelvis krav på folkomröstning vid grundlagsändring är mycket allvarligt och farligt när informeringen från riksdagen är enormt bristfällig. Hur många vet att flera grundlagsändringar planeras att genomföras under den här mandatperioden? Och känner du till alla? Att ens hitta alla planerade grundlagsändringar är en djungel men här är några jag fann (kan finnas fler):

Hur många av dessa kände du till?
Oavsett hur stora förändringarna må uppfattas av vissa är grundproblematiken informationsbristen och folkets möjlighet till att ta ställning i frågan, utan att behöva rösta på något annat parti. För idag är enda sättet att motsätta sig en grundlagsändring (om man utgår från att fått information om förslaget) genom att rösta på ett annat parti. Men om omröstningen skedde med acklamation som några grundlagsändringar genomfördes på, hur ska man då veta vilket parti som var emot?

Dagens representativa system är inget annat än en folkvald diktatur, där varje röstberättigade får välja vilket parti man önskar vara envåldshärskare.

Vi får inte glömma att Ryssland har representativ demokrati. Turkiet har representativ demokrati. Lika så Belarus som värsta historiska exemplet, Hitler blev demokratiskt vald, som genom sin maktposition avskaffade demokratin utan folkomröstningar för grundlagsändringarna. Alla styrelseskick som inte har bindande folkomröstningskyddade grundlagar är inte mer än en folkvald diktatur.

Det enda alternativet för att säkerställa att all makt utgår från folket och att riksdagsbesluten speglar folkets åsikter är att ersätta vårt förlegade system med flytande demokrati, något som partiet Direktdemokraterna står bakom.

Direktdemokraterna kräver drastiska åtgärder för att utveckla Sveriges demokrati så att förslag, omröstningar och beslut alltid genomsyrar folkviljan.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!