Uttalandet kommer från Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, under hans tal i World Economic Forum 2020. En internationell stiftelse som drivs av de globala företagen och som samlar världens mest inflytelserika ledare inom politik och näringsliv sedan 1971. Efter sitt framträdande får presidenten frågan från World Economics initiativtagare och ordförande, Klaus Schwab, om vad Ukraina kan erbjuda världens mäktigaste affärsinvesterare som samlats i den Schweiziska kantonen Davos. Schwab var tidigare en av de 34 ledamöterna i Bliderberggruppen som sedan 1954, årligen bjudit in ett hundratal av de mest inflytelserika inom media, politik, affärs- och industrivärlden, inklusive vår nuvarande statsminister.

12 minuter in i filmklippet svarar Ukrainas nyvalda president Zelenskyj, att Ukraina öppnar ”Investment Nanny”, som ska serva utländska investerare som vill köpa in sig i de mer än 500 ukrainska verksamheterna som säljs ut, under parollen ”Large Schale privatization”, våren 2021. ”Investment Nanny”, är en dygnet runt tjänst. Ukraina satsar 100 miljoner dollar på att säkra utländska investerares trygghet. De första fem åren erbjuds investerarna en ”Taxeholiday”, där affärsmännen inte behöver betala inkomstskatt för Ukrainas redan billiga expertis, det vill säga arbetskraften.

Redan under åren 2000-2004 gick en privatiseringsvåg genom Ukraina där den politisk-ekonomiska eliten anklagades för att ha berikat sig på privatiseringarna. Det diskuteras nu på nationell, europeisk och internationell nivå, hur Oligarkernas tillgångar kan frysas men det är inte detsamma som att det kommer att göras överlag, när nu Ukraina befinner sig i krig och investering efter investering verkar skjutas i sank och aktiemarknaden med den. Inte heller om tidigare strider i Ukraina kunnat kopplas till den utbredda korruptionen.

”If the stakeholders and all sides wanted”, we could stop the war today”, sa Ukrainas president redan 2020 i World Economic Forum, arrangerat i världens mest bankvänliga land. Sedan dess har livstid införts i Ukraina för korruption men frågan är vem som ska åtalas, när det ukrainska folket såväl som medborgare runt om i olika länder och världsdelar får se sina gemensamt uppbyggda verksamheter auktioneras ut till den vinstmaximerande globala eliten, hungrigt jagande vidare, i sina nya globala holdingbolag ungefär vart femte år, lagom till det börjar bli dags att betala en skatt som står i mer paritet med den lokalbefolkningen betalar av sin inkomst. Trots allt ägs det mesta i världen av tre globala företag, snart kanske ditt företag också, precis som elen du blivit allt mer beroende av, transport och kommunikationsmedlen, betalningsmedlen och välfärden. Medan demokratin flyr sin kos med 15 års fängelse för den som vågar säga att kejsaren är naken, vilket inkluderar även den tidigare ”fria” pressen.

I Boris Jeltsins privatiseringsiver och Sovjetunionens sönderfall, gavs arbetarna på fabriker, gruvor och oljefält chansen att nästan gratis köpa värdebevis i sina arbetsplatser, med möjlighet att byta ut dem mot aktier. Men vad kunde arbetarna om aktier. Affärsmännen dök av en händelse upp samtidigt och erbjöd sig att köpa arbetarnas värdebevis för tio gånger inköpspriset – riskkapitalistmän, väl medvetna om vilket kap som väntade. Medan den politiska makten vände bort huvudet för att inte behöva se affärsmetoderna som användes. Och som ytterligare en händelse använde inte oligarkerna sina miljarder för att påverka valkampanjerna. I Sverige hette arbetarnas värdebevis löntagarfonder, de lånades av den socialdemokratiske statsministern Göran Persson, ingen av dagens pensionerade arbetare som skulle få ta del av utdelningen, har sett dem sedan dess. Persson däremot återfinns i det skandalomsusade Swedbank och bor numer på en av de herrgårdar hans parti var med och gjorde det förmånligt att köpa.

Inte ens alla soldater verkar frivilligt ha gett sig in i kriget på ryska sidan, vissa rekryterades för en övning. I den armén finns knappast några oligarker, inte heller på den Ukrainska sidan. De har redan lämnat landet. Däremot tar de nog gärna emot på andra sidan flyktkorridorerna, redo med nystartsjobb betalade av olika stater. Om de nu alls kommer fram. På den ena började bombningar trots eld upphör, på en annan upptäckte hjälporganisationen minor och nu talas det om en korridor som ska leda till landet som attackerar Ukraina.

Redan 2018 var oligarkerna i strid om svenska gruvor. Men i någon strid för det Ukraina de köpt in sig i, lär varken de ryska oligarkerna eller deras internationella blåkopior ge sig in i. Inte heller de svenska multinationella företagen som trampat runt i de globala mut- och penningtvätthärvorna om stått som spön i backen. Nej, dem trivs bäst bland blommorna, på någon skatteparadisö, lapandes de drinkar de krigsdrabbade folket nu förvägras. Kvar sitter England med skägget i deras brevlådeföretag och skattebetalarna förstås, de som överlever krisen och de som nu överskuggas av kriget. För som tjänstemannen som var med och avskaffade tjänstemannaansvaret uttalade för några år sedan i Dokument inifråns Novemberrevolutionen; ”kriserna gör att vi kan få igenom sådant som annars inte skulle vara demokratiskt möjligt”.

Enklaste sättet att få slut på krig som fenomen, vore att folk fick lägga in veto inför varje maktfullkomligs beslut att starta krig

Rapportera gärna om kriget men glöm inte att granska vilka lagändringar som görs, vilka de gynnar och inte.

29 minuter in i filminspelningen från WEF i Davos ställs frågan, svaret alla borde ställa sig vart det leder.

Lotte Johansson
Ansvarig utgivare

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!